Th Muc Vu Mua Chay 2007

cua c Cha Phaolo Bui Van oc

Giam muc Giao phan My Tho

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Th Muc Vu Mua Chay 2007 cua c Cha Phaolo Bui Van oc, Giam muc Giao phan My Tho.

 

Mua Chay La Mua Hoa Giai

 

Knh gi: Quy cha,

Quy nam n tu s va chung sinh,

Va toan the anh ch em giao dan,

 

1. Li m

Anh ch em than men,

Moi lan viet th muc vu, toi co dp cung anh ch em nhn lai i song giao phan chung ta trong nhng nam qua, di cac kha canh khac nhau, e chung ta cung nhau thang tien tren con ng song ao, song tot hn trong nam mi.

2. Nhn lai qua kh vi s vu hoa giai

Nhn lai gan tam nam qua, noi chung toi cam thay rat phan khi v s co gang cua moi thanh phan Dan Chua trong giao phan ve nhieu mat. Toi ghi nhan mot cach ac biet s co gang cua anh em linh muc va cac n tu.

Mua Chay nam nay la thi iem thuan li e chung ta cung nhau nhn lai mot kha canh quan trong cua i song Giao hoi, o la s vu hoa giai ma thanh Phaolo noi en mot cach thiet tha trong th th hai Corinto: "Moi s ay eu do bi Thien Chua la ang a nh c Ki-to ma cho chung ta c hoa giai vi Ngi, va trao cho chung toi chc vu hoa giai. That vay, trong c Ki-to, Thien Chua a cho the gian c hoa giai vi Ngi. Ngi khong con chap toi nhan loai na, va giao cho chung toi cong bo li hoa giai. V the, chung toi la s gia thay mat c Ki-to, nh the chnh Thien Chua dung chung toi ma khuyen day. Vay, nhan danh c Ki-to, chung toi nai xin anh em hay lam hoa vi Thien Chua" (2 Cr 5:18-20 ).

Tat ca chung ta, ac biet la anh em linh muc, a co gang rat nhieu e cung vi toi xay dng mot giao phan hp nhat, tuy cha c tron ven, v chung ta van con la Dan l th.

T ngay ve giao phan en nay, mot trong nhng co gang khong met moi cua toi la thi hanh chc vu hoa giai ma Thien Chua a trao. Trong khi thi hanh chc vu nay, dan dan toi kham pha thay mot phan rat ln cac xung ot hay ran nt gia con ngi vi nhau phat xuat t nhng ngo nhan. Va mot phan cong viec cua toi la giai toa cac ngo nhan.

Trong i song chung gia giao dan, n tu, linh muc vi nhau co nhieu luc hieu lam, lam cho kho co s gan gui va thong cam. Co gang au tien cua chung ta la xch lai gan Chua, xch lai gan nhau. Trong tam nam qua, toi thay ro rang thien ch cua moi ngi, nhat la cua anh em linh muc, ap lai li mi goi cua toi, a co gang xay dng linh muc oan tng oi oan ket thng yeu nhau, du cha phai la ly tng. Cac n tu cung co nhieu co gang dep bo nhng xch mch ca nhan, phe nhom, e lam viec vi nhau, nh o co niem vui va s bnh an, co them n goi cho hoi dong cua mnh.

Kinh nghiem cho thay rang ch co the giai toa nhng hieu lam bang gap g va oi thoai. Cac linh muc a co nhieu c hoi gap g nhau hn trc, ac biet la nhng lan thng huan, tnh tam, cung nh nhng dp le cua giao phan, cac ngay le Dau va le phong chc linh muc. Giao phan khong con ri rac, ma c ket noi vi nhau bang thien ch va nhng no lc vn len. Chung ta a co nhng muc tieu chung la ke hoach nam nam xay dng linh muc oan, roi sau o ke hoach nam nam cung co cac giao hat.

3. c ai, suoi nguon cua hoa giai

Nhng kho khan trong viec hoa giai thng phat xuat trc tien t nhng thanh kien co khi rat sai lam ve nhau. Loai kho khan th hai la co nhieu ngi khong chap nhan c s khac biet cua tha nhan. Loai kho khan th ba la nhng li noi gian tiep nghe c qua e tam nhan, thng la tam sao that ban, thay v la trc tiep gap g hay lang nghe nhau.

Trong mot vai trng hp rat hiem, ngan tr khong vt qua c chnh la thieu s tha th: ngi b xuc pham cam thay khong the nao cha lanh c s ton thng qua tram trong ngi khac gay ra cho mnh.

Trong Mua Chay, moi ngi chung ta c mi goi trc het hoa giai vi Thien Chua, ang trong Chua Kito a tha th tat ca toi loi cua chung ta. Chung ta c mi goi hoan cai, tr ve vi Thien Chua la Ngi Cha nhan hau, ma chung ta a ri bo v ham me chay theo cua cai tran gian, ham me thc an tran the. Phan ln chung ta xa Chua v s yeu uoi. Vay hay cau xin Chua ban cho chung ta sc manh, Than lc cua Chua, e chung ta chien thang cac cn cam do, manh dan ng len va tr ve nh nhan vat trong du ngon ngi con hoang ang cua Tin mng Luca (x. Lc 15, 11-32).

Neu thc s ta tr ve vi Thien Chua la v Cha chung, ta se de dang xch lai gan vi anh ch em, se cam thay de yeu thng quy men anh ch em. Khong tr ve vi Thien Chua, th cung kho tr lai vi anh ch em. Cung co trng hp s cng long khong tha th cho anh ch em la ngan tr ln cho s hoan cai ch thc tr ve vi Thien Chua. S hoa giai vi anh ch em la chng t thc te cho s giao hoa vi Thien Chua.

ong c cua s hoa giai trong mot the gii ay xung ot chac chan phai la c men nh thanh Phaolo mo ta trong chng mi ba th th nhat Corinto: "c men th nhan nhuc, hien hau, khong ghen tng, khong venh vang, khong t ac, khong lam ieu bat chnh, khong tm t li, khong nong gian, khong nuoi han thu, khong mng khi thay s gian ac, nhng vui khi thay ieu chan that. c men tha th tat ca, tin tng tat ca, hy vong tat ca, chu ng tat ca" (1Cr 13, 4-7).

Thien Chua la Tnh Yeu, chung ta ch co the lam chng cho Thien Chua bang tnh yeu, khong co cach nao khac. Tnh yeu la thc tai cao ep nhat, nhng cung oi hoi hy sinh nhieu nhat. Co nhieu ngi cung muon yeu thng, nhng khong can am hy sinh, v thc chat tnh yeu ni ho cha c thanh luyen, con cha ng tnh ch ky va nhng th am me xau khac. Trong Mua Chay, chung ta hay cau xin Thien Chua thanh luyen tnh yeu trong chung ta bang Thanh Than Ngi ban cho chung ta.

Mot tr ngai khac rat kho vt qua e hoa giai la s t ai. S t ai la dau hieu con ngi cu con rat manh ni chung ta. Ch khi nao chung ta chet i cho con ngi cu, ong inh tnh xac tht vao thap gia nh li noi cua thanh Phaolo, th tnh yeu va s song mi mi lam chu ni con ngi cua chung ta. Mua Chay giup chung ta thong phan cuoc kho nan cua Chua Giesu, cung chet vi Chua e cung song lai vi Ngi.

4. Nhng kho khan hien tai va n tha th

i song gia nh hom nay co rat nhieu nguyen c dan en bat hoa, chia re, roi o v. Hn bao gi het, anh ch em phai canh giac vi nhng nguyen do co the gay o v. Nhng quan trong khong kem la anh ch em hay san long tha th, hay bao dung toi a. S bao dung khong ong hoa vi s mem yeu. Co nhng bac cha me hay v chong rat mem yeu, va chnh s mem yeu la nguyen do dan ti o v. Ch co trai tim qua cam mi bao dung vi tha nhan.

Ngay hom nay, trong i song gia nh, trong Giao hoi va ngoai xa hoi, chung ta c mi goi tha th khong phai bay lan ma bay mi lan bay nh li Chua day, th mi co c s bnh an. Thien Chua cung nh thc te cua i song hom nay oi hoi ngi tn hu phai hoa giai khong ngng vi tha nhan, nhng ngi song chung, nhng ngi lam viec chung, nhng ngi co quan he vi ta cach nay hay cach khac.

5. c thanh cha Beneicto XVI va tinh than hoa giai

c thanh cha Beneicto XVI ang lam gng cho ca Giao hoi va the gii ve tinh than hoa giai. Ngi lang nghe tat ca, tha th tat ca, tin tng tat ca, hy vong tat ca, chu ng tat ca nh li thanh Phaolo. Ngi khong mem yeu, au hang trc nhng s cong kch, nhng luon san sang lam chng cho Chua va bao ve chan ly, trong tinh than oi thoai chan thanh khong ap ao.

V la mot con ngi hoa giai, c thanh cha qua that la s gia cua hoa bnh, va tat ca the gii trong o co Viet Nam, ang trong ch vao ngi. c thanh cha la con ngi qua cam, dam noi s that, dam loi ngc dong, va cung la con ngi bao dung, kha ai, ang noi vong tay ln vi moi ngi, moi ton giao, moi nen van hoa, moi the che chnh tr.

c thanh cha con la mot con ngi rat tram tnh va t chu. Nhng c tnh nay rat can thiet cho cac chu chan, cac nha lanh ao trong mot the gii ay bao lc va hiem nguy nh the gii ngay hom nay. Cac c tnh nhan ban va cac hoat ong cua ngai hien nay cung co the minh hoa cho chung ta y ngha cua s iep Mua chay: Mua chay la mua chuan b cho n hoa giai. Anh ch em hay ac biet lu tam ti b tch hoa giai, hay i xng toi that chan thanh va sot sang trong Mua chay.

Con mot ieu rat quan trong na ma chung ta phai lam, o la ieu c thanh cha nhac cho chung ta trong s iep ngay the gii hoa bnh: khong nhng moi ngi chung ta eu phai y thc ve pham gia cua mnh, ma con phai ban tam ton trong pham gia ngi khac. Rat nhieu khi, vo tnh hay hu y, chung ta xuc pham pham gia cua nhau. Ai trong chung ta cung can s tha th cua ngi khac. Chung ta tha th cho nhau, nhng can quyet tam song te nh va ton trong lan nhau, th chung ta mi co the tr nen s gia cua hoa bnh.

6. Li ket - hng ve tng lai vi an sung

Anh ch em than men,

Bat au mua Chay nam nay cung la luc chung ta ang bc vao mot nam mi, nam inh Hi 2007. Vi c mong n hoa giai va tha th se dan anh ch em vao mot mua Chay thanh thien va mot mua Xuan an phuc, toi "Nguyen Chua chuc lanh va gn gi anh (ch) em. Nguyen Chua ti net mat nhn en anh (ch) em va du long thng anh (ch) em. Nguyen Chua ghe mat nhn va ban bnh an cho anh ch em" (Ds 6,24-26).

 

My Tho, ngay 29-01-2007

+ Phaolo Bui Van oc

Giam Muc Giao Phan My Tho

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page