Dien Van cua c Thanh Cha Beneito XVI

khi tiep Ngoai Giao oan Canh Toa Thanh

en chuc mng nam mi 2007

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Dien Van cua c Thanh Cha Beneito XVI khi tiep Ngoai Giao oan Canh Toa Thanh en chuc mng nam mi 2007.


c Thanh Cha Beneito XVI chup hnh ky niem sau khi tiep kien Ngoai Giao oan Canh Toa Thanh en chuc mng nam mi 2007.


(Radio Veritas Asia 9/01/2007) - Quy v va cac ban than men. Luc 11 gi tra th Hai, mung 8 thang Gieng nam 2007, c Thanh Cha Beneito XVI a tiep ngoai giao oan canh Toa Thanh en chuc mng Nam Mi. c biet ngoai giao oan canh Toa Thanh hien a co 175 v ai s ai dien cac quoc gia co lien lac ngoai giao vi Toa Thanh. Trong bai dien van dai 6 trang va bang tieng Phap, TC a nhan nh ve hien tnh the gii tai khap nam chau. Theo TC, thach thc chnh ma tnh hnh the gii e ra cho con ngi ngay nay la "thach thc co vo va cung co tat ca nhng g la tch cc trong the gii, va nh thien ch, s khon ngoan va kien tr, ma thang vt tat ca nhng g gay thng tch, ha thap pham gia va giet chet con ngi. Muc thi s hom nay xin gi en quy v va cac ban phan au cua bai dien van nay. TC a noi nh sau:

 

Knh tha ngai Nien Trng Ngoai Giao oan,

Tha quy v,

Toi vui mng tiep quy v hom nay trong nghi le truyen thong trao oi nhng chuc mng Nam Mi. Cho du nghi le nay c lap i lap lai hang nam, nhng ay khong phai la mot viec lam theo hnh thc, ma la dp e xac nhan niem hy vong cua chung ta va e dan than nhieu hn na, nham phuc vu cho hoa bnh va phuc vu cho cong cuoc phat trien cua cac ca nhan cung nh cua cac dan toc.

Trc het, toi muon cam n ngai Nien Trng, ai s Giovanni Galassi, v nhng li ang men noi len nhng chuc mng cua quy v. Toi xin chao ac biet nhng v ai s lan au tien tham d cuoc gap g nay. Toi xin gi en tat ca quy v li chuc mng chan thanh nhat va bao am cau nguyen cho quy v; xin cho nam mi 2007 mang en hanh phuc va hoa bnh cho quy v, cho gia nh cua quy v, cho nhng cong s vien cua quy v, cho tat ca cac dan toc cung vi nhng v lanh ao.

Vao khi au nam mi, chung ta c mi goi nhn ve tnh trang quoc te, e nhan ra nhng thach thc ma chung ta c mi goi cung nhau ng au. Trong so nhng cau hoi thiet yeu, lam sao khong ngh en hang trieu ngi, nhat la cac phu n va tre nho, b thieu nc, thieu lng thc va thieu nha ? Gng mu cua nan oi, --- mot nan oi ang co dau hieu tr nen tram trong hn, --- la ieu khong the nao chap nhan c trong mot the gii co u tai nguyen, s hieu biet va nhng phng tien e giai quyet dt iem nan oi nay. Gng mu nay thoi thuc chung ta en viec thay oi cach song va nhac chung ta nh lai s khan thiet phai loai bo nhng nguyen nhan c cau cua sinh hoat lech lac cua nen kinh te the gii va phai sa cha nhng kieu mau phat trien nao xem ra khong co kha nang bao am viec ton trong moi sinh va bao am viec phat trien nhan ban toan dien cho ngay hom nay va nhat la cho ngay mai. Mot lan na, toi mi goi nhng v trach nhiem cac quoc gia giau co nhat hay co nhng bien phap can thiet, ngo hau nhng quoc gia ngheo, --- nhng thng lai la nhng quoc gia giau co tai nguyen --- co the hng c nhng hoa trai cua cac tai nguyen thuoc rieng ve ho. Tren bnh dien nay, viec cham tre ap dung nhng quyet nh ma cong ong quoc te a chap thuan trong nhng nam gan ay, la ieu lam ta quan tam lo lang. Vay can mong sao ngi ta m lai nhng thao luan thng mai cua "Hoi Ngh Phat Trien tai Doha" cua to chc thng mai quoc te va tiep tuc tang nhanh tien trnh tha hoac giam n cho cac quoc gia ngheo nhat, ma khong kem theo ieu kien oi thc thi nhng bien phap thch nghi c cau, la nhng bien phap co hai cho tang lp dan chung yeu the de b thiet thoi nhat. Trong lanh vc tai giam vu kh cung the, ang gia tang nhng trieu chng cua cuoc khung hoang t t bc vao, cung vi nhng kho khan gap phai trong nhng thng thuyet ve cac vu kh quy c cung nh ve cac vu kh tan sat hang loat; va ang khac cung co nhng kho khan lien quan en viec gia tang cac chi ph quan s cap o the gii. Nhng van e ve an ninh, tr thanh tram trong hn do nan khung bo ma chung ta can cng quyet len an, (cac kho khan o) can c giai quyet trong cach the tiep can toan dien va sang suot tien lieu. Trong nhng g lien quan en cac cuoc khung hoang nhan ao, th chung ta nen lu y rang nhng to chc ang phai ng au vi nhng khung hoang nay, can c nang cach manh me hn, ngo hau cac to chc nay co the bao ve va tr giup hu hieu cho cac nan nhan... Mot van e khac na cang ngay cang noi bat la van e nhng lan song di dan; hang trieu con ngi nam n b bat buoc ri xa gia nh hoac que hng cua ho, e tranh nhng bao lc, hoac e i tm nhng ieu kien sinh song xng ang hn. That la ao tng khi ngh rang nhng hien tng di dan nay co the c chan ng hay c kiem soat mot cach n thuan nh qua sc manh. Nhng lan song di dan va nhng van e ma chung keo theo, can phai c ng au giai quyet, vi tnh nhan ao, s cong bang va long cam thong.

Th hoi lam sao chung ta co the khong quan tam en nhng xuc pham thng xuyen en s song con ngi, t giay phut thu thai cho en luc chet t nhien? Nhng xuc pham nh the cung khong dung tha cho ca nhng vung ma tai o truyen thong van hoa ton trong s song, chang han nh tai Phi chau, ni ma ngi ta co kn ao "tam thng hoa" viec pha thai, qua chng trnh c mang danh la "ng loi Maputo", cung nh bi "Chng Trnh Hanh ong" c chap nhan bi cac bo trng y te cua khoi "Lien Hiep Phi Chau". Chng Trnh hanh ong nay sap c trnh bay trong cuoc Hop Thng nh cua cac Thu lanh Quoc Gia va cac v ng au chnh phu.

(con tiep)

 

(Ban dch Viet ng cua ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page