Cuoc gap g au tien

gia cac Tong giam muc, giam muc va linh muc

cua hai quoc gia Thai Lan va Viet Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuoc gap g au tien gia cac Tong giam muc, giam muc va linh muc cua hai quoc gia Thai Lan va Viet Nam.


Tong giao phan Hue to chc mot buoi gap g chao on phai oan Tong giam muc, giam muc va linh muc en t vng quoc Thai Lan.


Hue, Viet Nam (26/01/2007) - Mot cuoc gap g au tien gia cac Tong giam muc, giam muc va linh muc cua hai quoc gia Thai Lan va Viet Nam a tao c hoi cho giao hoi a phng gii thieu nhng net van hoa va sc song ve giao hoi mnh, qua o 2 ben a co moi than tnh va hieu biet nhau hn.

c Tong giam muc Tephano Nguyen Nh The cung vi khoang 900 linh muc, tu s va giao dan cua Tong giao phan Hue a to chc mot buoi gap g chao on phai oan Tong giam muc, giam muc va linh muc en t vng quoc Thai Lan.

Chng trnh gap g buoi toi hom 25-1-2007 tai Trung tam muc vu cua Tong giao phan thanh pho Hue bao gom noi dung chao mng, noi chuyen, gii thieu, trnh dien van nghe va cau nguyen.

Phai oan Thai Lan quy tu t 4 Tong giao phan va giao phan khac nhau, gom co mot Tong giam muc, mot giam muc va 69 linh muc. Ho i qua bien gii Viet-Lao e en Viet Nam bang ng bo. iem dng chan au tien cua ho la Thanh a c Me La Vang, thuoc Tong giao phan Hue, ay cung la trung tam hanh hng toan quoc, Thanh a nam trong phan at cua tnh Quang Tr, cach Hue 60 kilomet ve hng nam.

Linh muc Anton Nguyen Van Tuyen, ai dien linh muc oan cua Tong giao phan Hue, gii thieu tong quat ve hien tnh giao hoi Viet Nam va giao hoi a phng cua mnh. Ngai noi: Co the noi chuyen du lch bang ng bo au tien cua phai oan Thai Lan hanh hng ve ben Me La Vang va en vi at nc Viet Nam, mot at nc va chnh thc tr thanh thanh vien th 150 cua To Chc Thng Mai The Gii, ang thoi thuc chung ta hng ve tng lai.

Cha Tuyen, 62 tuoi, noi tiep: Neu trc ay, nng theo con ng t lua hay con ng tm kiem thuoc a, cac Nha Truyen Giao t phng Tay xa xoi a no lc em Tin Mng en gieo vai tren cac mien at Chau A, th phai chang hom nay, bang con ng du lch, giao lu huynh e, chung ta se co c hoi kham pha cac gia tr van hoa, lch s, ton giao, c Tin, e t o cung nhau ap xay mot i song ao va trung thanh vi nen tang Tin Mng, va thc s hoi nhap vi moi trng song cua A Chau.

V linh muc quan x Phu Hau khang nh tam mc a danh La Vang a c ca The Gii biet en va ngay ngay ang on tiep khach hanh hng trong nc va quoc te en vieng tham. Ke t sau ai Hoi thang 8/1998 mng Ky niem 200 nam c Me hien ra tai La Vang, Linh a La Vang a thc s tr nen mot trung tam cua Long Tin, cua Cau Nguyen, cua Hanh Hng, cua cai thien i song va cua yeu thng hiep nhat.

Cha Tuyen gii thieu them vi cac giao s Thai Lan rang: Manh at Tong giao phan Hue ma quy v va at chan en van con in am dau vet cua nhieu v Thanh T ao. ay la mot Di san c Tin het sc quy gia cua Giao Hoi Viet Nam. Chung toi c mong se sm co nhng Tours Du lch Ton giao cho phep moi ngi co the en hanh hng, knh vieng cac en ai thuoc lanh vc tn ngng va co ieu kien nghien cu, tm hieu ve coi nguon c Tin cua cac Giao Hoi tai Chau A, ma cac Giam muc va cac Linh muc Thai Lan hom nay la nhng v tien phong.

Trong chuyen i nay, cac giao s Thai Lan cung en tham giao phan a Nang, tham iem du lch pho co Hoi An tnh Quang Nam, sau o ho tr lai Hue va dng chan Toa Tong giam muc Hue lau hn het.

Trc khi dien van nghe, c tong The a co li chao mng va cam n chuyen tham vieng cua phai oan Thai Lan gianh cho Tong giao phan Hue, ngai phat bieu rang: Lan au tien trung tam muc vu cua Tong giao phan Hue c on chao mot phai oan ngoai quoc, ac biet lai la mot nc lang gieng trong khu vc ong Nam Aٔ.

Trung tam muc vu do c cha The xay dng nham muc ch on chao va phuc vu cac phai oan en vieng tham, cung nh to chc cac hoi ngh cap giao phan va quoc gia. c Hong Y Crescenzio Sepe khi con la Tong trng Bo Truyen Giao a vieng tham Hue va a lam phep khanh thanh toa nha muc vu nay hom 30/11/2005.

V giam chc cua Hue noi them rang, trong thi ky bach ao tai Viet Nam, nhieu tn hu Viet Nam a chay sang lanh nan tai Thai Lan va c at nc va con ngi Thai Lan on nhan, um boc va giup . Chnh v the ma trong Giao Hoi Thai Lan hien nay co rat nhieu ngi goc Viet, ke ca mot so linh muc trong phai oan hanh hng hom nay.

Trong li ap t cua mnh, c Tong giam muc trng oan Thai Lan noi ngai rat vui va ngac nhien trc s on tiep nong hau cua Tong giao phan Hue a gianh cho ngai va phai oan. c cha cho biet trong chuyen i nay ngai va phai oan la nhng ngi hanh hng en vieng Thanh a c Me La Vang va tham nhng vung at giau truyen thong van hoa va du lch thuoc Tong giao phan Hue va giao phan a Nang.

Hau het cac giao s mac thng phuc, mot so eo co con, trong khi cac linh muc dong va tu s thuoc cac dong tu nam n Hue th mac tu phuc. Ho giao tiep chung va rieng bang tieng Anh, Phap va tieng Viet. Trong dp nay, c tong giam muc Thai Lan trao tang c cha The thanh tch 7 thanh t ao cua Thai Lan cung vi cuon sach Tng quan gia giao hoi Thai Lan va Toa Thanh Vatican. c cha The cung trao tang phai oan Thai Lan 2 bc tng c Me La Vang.

Cac dong tu va gii tre Hue a chuan b 7 tiet muc van nghe ac sac nhat e trnh dien, mot so tiet muc la nhng ban thanh ca viet theo giai ieu nhac truyen thong Viet Nam va chnh nhng nhac cu cua dan toc Viet Nam c cac n tu dong Con c Me Vo Nhiem hoa tau hoac em an cho ca oan hat. Tiet muc cua hoi dong Con c Me i Vieng a tao nen khung canh cua mua xuan ang ve tren at Viet, chnh cac vu n la cac n tu trong vu ieu nay a mang theo ru e mi cac v thng khach tham d thng thc.

An tng sau cung la tiet muc vu hoat canh Muc T Ca, ca oan gii tre cua giao x chnh toa Phu Cam a dng lai hnh anh ngi muc t cung vi nhng s mang chan dat, san soc va yeu thng oan chien. Chnh ngi muc t nay a vat va i tm con chien lac va bong be no tren tay mang ve tha vao an chien duy nhat.

Gia chng trnh van nghe, tat ca cac giao s cua hai giao hoi eu len san khau e chup hnh lu niem. c Tong giam muc Thai Lan ai dien cau nguyen t phat cho at nc va ngi dan Viet Nam, cho Tong giao phan Hue va cho s hiep nhat cac Kito hu.

Tat ca cac linh muc Thai Lan xep hang ng tren san khau va an va hat gop vui 2 bai hat bang tieng Thai khien cho moi ngi tham d eu thch thu ve giai ieu bai hat, mac du khong ai hieu tieng Thai. Nhng trang phao tay lien tuc vang len sau moi bai hat hoac moi khi co mot linh muc Thai goc Viet co gang nh lai ngon ng me e e noi chuyen mot chut bang tieng Viet.

Trc khi ket thuc buoi gap g, Tng c Me La Vang c rc ra gia san khau e tat ca moi ngi hng ve o va hat chung bang tieng La Tinh kinh Lay N Vng (bai Salve Regina).

Sau buoi gap mat vi phai oan Thai Lan, cha Tuyen cho biet buoi gap mat o a c chuan b va sap at ky cang e the hien long hieu khach cua ngi dan x Hue, nen ngai tin oan khach a rat hai long va co cai nhn tot ep ve Hue.

Cha Tuyen nhan nh ve oan Thai Lan rang ho song rat chan tnh, hon nhien, thc long, khong chut mac cam. Qua cach song va nhng g ho the hien chung, toi nhan ra mot ieu la ho quen song chung va lam viec chung. Ho hoa mnh, t nhien ben nhau, vui vay tnh huynh e.

Long ao c cua ho cung c to hien cach bat cht qua giay phut cau nguyen ngau hng tren san khau cua c Tong giam muc trng oan, mot giay phut thc s xuc ong, chan hoa tnh huynh e ma cac linh muc Hue a c chia se. Toi hy vong nh chnh sach hp tac ngay cang m rong cua cac nc A chau, cac giao hoi a phng se co nhng cuoc gap g giao lu e tm hieu nhau va chia se cho nhau nhng kinh nghiem song ao, ngai noi.

Cha Tuyen noi them rang: Muc ch cua ho la hanh hng en Thanh a La Vang, ieu nay cho thay am hng cua Linh a nay ang lan rong dan tren luc a A chau. Co le ay la tn hieu tot ep nhat ma chung ta co the phat hien e t o can phai nang cap noi dung trao oi cac tai lieu nghien cu hoac tham khao tai cho, nh o ma cac oan hanh hng moi lan en tham Hue thc s thoa man va co c g trong tay e em ve ke lai cho ban be va ngi than.

Theo v linh muc a tng du hoc tai Roma, Tong giao phan Hue nen phai soan san van ban tai lieu bang cac ngon ng Anh, Phap va cac ngon ng khac ve Lch s giao hoi Viet Nam, lch s Linh a La Vang, Lch s Tong giao phan Hue, Hanh tch cac Thanh T ao Viet Nam, Ban o du lch Tours Ton giao Hue vi cac a iem lang mo T ao, va Bao tang ve T ao, e phuc vu cac oan hanh hng ngoai quoc khi ho en vieng tham.

Trong cuoc trao oi ngan va rieng t vi Cha Giuse Somyot Phaphromrit, mot trong cac linh muc Thai Lan, ngai noi: Toi cam thay rat vui va hanh phuc khi c en tham at nc Viet Nam va ac biet la Hue. Ngi Viet Nam rat de thng, men khach va than thien. Chuyen i lan au tien en Viet Nam a e lai cho toi nhieu an tng tot ep, toi thch Hue va La Vang v la ni Me Maria a chon ma hien ra. Toi thay La Vang rat gian d va linh thieng. at nc toi khong co ni nao giong nh La Vang. Toi d nh se tr lai Viet Nam vao thang 6 nam 2008.

V linh muc 51 tuoi nay cho biet hien nay 2 Giao hoi Thai Lan va Viet Nam cha co lien ket thoa thuan hay hp tac g, nhng toi hy vong trong tng lai se co lien ket va hp tac, va se co nhieu buoi giao lu gap g nh buoi toi hom nay. Nh co cuoc gap g va xem chng trnh van nghe nay ma toi hieu biet them ve at nc va con ngi Viet Nam, nhat la ngi Cong Giao Hue, cha noi.

Theo cha Tuyen va cung la thong tin ma ngai gii thieu cho phai oan Thai Lan, sau gan 500 nam hnh thanh va phat trien trong th thach, Giao hoi Viet Nam c nuoi ln bang mau cua hang tram ngan anh hung T ao. Hien nay Viet Nam co khoang 6 trieu giao dan tren tong so dan ca nc khoang 85 trieu, chiem 7% dan so ca nc, thuoc 3 Tong giao phan va 23 giao phan, ke ca giao phan Ba Ra mi c thanh lap nam 2005.

Cung theo ngai, giao phan Hue c thanh lap t nam 1924 va c nang len thanh Tong Giao Phan nam 1960, bao gom 2 tnh Tha Thien Hue va Quang Tr. Hien co 69 giao x vi chng 67,000 giao dan tren tong so 2.2 trieu dan, chiem 3% dan so. Tong giao phan co mot Tong giam muc, mot giam muc phu ta, 138 linh muc dong va trieu, 10 dong tu nam n, mot ai chung vien vi 127 chung sinh en t 3 giao phan Hue, a Nang va Kontum.

 

am Nguyen

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page