Nhng Li cau chuc au nam mi 2007

cua c ThanhCha Beneito XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng Li cau chuc au nam mi 2007 cua c ThanhCha Beneito XVI.

(Radio Veritas Asia 2/01/2007) - Quy v va cac ban than men. Luc 10 gi sang ngay th Hai, mung 1 thang Gieng, Ngay au Tien cua nam mi 2007, Ngay Quoc Te Hoa Bnh, c Thanh Cha Beneito XVI a chu te Thanh Le mng knh c Maria Me Thien Chua, ben trong en Th Thanh Phero. Cung ong te vi c Thanh Cha, co quy v Hong Y va quy v Tong Giam Muc thuoc giao trieu Roma, nh c Hong Y Tarcisio Bertone, quoc vu khanh Toa Thanh, c Hong Y Renato Martino, Chu Tch Hoi ong Toa Thanh Cong Ly va Hoa Bnh, kiem chu tch Hoi ong Toa Thanh ac trach muc vu di dan... Trong bai giang sau Phuc am, TC a nhac en s iep Hoa Bnh nam 2007 vi nhng li nh sau:

Toi xac tn sau xa rang: nh ton trong con ngi ma hoa bnh c co vo, va rang nh xay dng hoa bnh, ngi ta at nhng nen tang cho mot chu thuyet nhan trien ch thc va toan dien... ay la mot s dan than co tnh cach bat buoc ac biet ngi kito, ke c keu goi hay hoat ong khong met moi cho hoa bnh, va hay kien tr benh vc pham gia con ngi va nhng nhan quyen khong the nhng c. Chnh v c tao dng giong hnh anh Thien Chua, ma moi ngi, khong phan biet chung toc, van hoa va ton giao, eu co pham v lam ngi nh nhau.

Trc khi ban phep lanh cuoi le, phep lanh au nam mi 2007, va truc khi xng Kinh Truyen Tin Tra, theo nh thoi quen thng lam trong nhng ngay Le Trong, TC noi vai li Chuc Mng Nam Mi Hoa Bnh va ay S Lanh, cho moi ngi hien hien tai Quang Trng, va cho tat ca moi ngui hiep thong vi ngai, qua cac phng tien truyen thanh va truyen hnh. TC a noi nh sau:

Vao khi au nam mi, Toi vui mng gi en tat ca anh ch em, hien dien tai quang trng Thanh Phero, va tat ca nhng ai thong hiep vi chung ta ay, qua cac phng tien truyen thanh va truyen hnh, (gi en tat ca) nhng li cau chuc chan thanh nhat ve Hoa Bnh va S Lanh! Nguyen chuc Anh Sang cua Chua Kito, Mat Tri a moc len ni chan tri cua nhan loai, soi sang con ng anh ch em ang i va ong hanh vi anh ch em trong suot nam 2007 nay!

Tiep theo, TC a boc lo tiep nhng tam tnh cua ngai nh sau:

Hom nay, chung ta chiem ngam Chua Giesu, ang a c sinh ra bi Me Maria ong Trinh; chung ta chiem ngam Chua nh la Hoang T cua Hoa Bnh (Is 9,5). Chua la Hoa Bnh cua chung ta; Ngi a en e ha xuong bc tng phan cach gay chia re nhng con ngi va nhng dan toc... V the, c Phaolo VI, v tien nhiem ang knh cua toi, a muon Ngay mung 1 Thang Gieng hang nam la ngay Quoc Te Hoa Bnh, ngo hau nam mi c bat au trong anh sang cua Chua Kito, V Hoa Giai V ai cua nhan loai. Ngay hom nay, toi lap lai li cau chuc Hoa Bnh cho quy v Cam quyen va cho nhng ai co trach nhiem cac quoc gia va cac to chc quoc te, va cho tat ca moi ngi thien ch nam n... Chung ta hng li cau nguyen chung ta ve Me Maria, Me Thien Chua, vi het long tin tng, ngo hau c phat trien ni cac lng tam s ton trong oi vi con ngi va s khc t manh me oi vi chien tranh va bao lc. Lay Me Maria, ang a ban Chua Giesu cho the gian, xin Me giup chung con biet on nhan hong an Hoa Bnh t Chua va tr nen nhng ke thanh tam va can am xay dng hoa bnh.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page