RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 7 năm 2007

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 31/07/2007:

Khóa Giáo Lý Vào Ðời Là Một Sự Kiện Lịch Sử Giáo Xứ Ðại Ðiền, Bắc Ninh

 

Ngày 29/07/2007:

Tổng Kết Khóa Linh Thao Dành Cho Sinh Viên Công Giáo Việt Nam

Khóa Giáo Lý Bổ Túc Tại Giáo Xứ Lập Trí, Giáo Phận Bắc Ninh

Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức Tại Giáo Xứ Nhã Lộng, Giáo Phận Bắc Ninh

 

Ngày 27/07/2007:

ÐTC kết thúc hai tuần nghỉ hè ở miến núi Lorenzago di Cadore, Bắc Italia

Thánh Lễ mừng kính Chân Phước Anrê Phú Yên tại Phước Kiều Hội An Ðà Nẵng

Kết thúc chương trình huấn luyện giáo lí viên Bắc Ninh hè 2007

 

Ngày 26/07/2007:

Sứ Ðiệp của ÐTC Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XXIII

 

Ngày 25/07/2007:

Tự do, nhân quyền, và bổn phận cầu nguyện

Phong Trào Ðại kết cần được xây dựng trên sự thật

 

Ngày 24/07/2007:

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI gặp các Linh Mục tại nơi ngài đang nghỉ hè

 

Ngày 23/07/2007:

Sinh Viên Giáo Phận Vinh Tại Hà Nội Tổ Chức Gặp Mặt Tại Tòa Giám Mục

 

Ngày 22/07/2007:

Thư ÐHY Gioan Baotixita Phạm minh Mẫn nói về vấn đề Giáo Dục tại Việt Nam

Ngày Quốc tế Giới Trẻ nhắm rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho các bạn trẻ

Nghe Bài Hát Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Tại Sydney 2008 (download)

Lời và Nốt Nhạc Bài Hát Chủ Ðề Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Tại Sydney 2008

Trang Web Tiếng Việt Ghi Danh Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Tại Sydney 2008

 

Ngày 20/07/2007:

Áo Quốc đã sẵn sàng tiếp đón ÐTC Beneđitô XVI đến viếng thăm

 

Ngày 18/07/2007:

Lễ Kim Khánh Linh Mục Phêrô Ðậu Ðình Triều Giáo Phận Vinh

 

Ngày 17/07/2007:

Ðức Cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận luôn luôn Nhìn Xa Trông Rộng

 

Ngày 16/07/2007:

Huấn đức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật ngày 15/07/2007

Gần 1,000 em thiếu nhi trong giáo phận Bắc Ninh lãnh nhận bí tích Thêm sức

 

Ngày 15/07/2007:

Hoa Quả Của Thánh Thần, Ðôi nét về Giáo xứ Ðại Ðiền

Lễ Tổng Kết Lớp Ca Trưởng Khóa II và Lớp Ðàn Organ Giáo Phận Bắc Ninh

 

Ngày 14/07/2007:

Thánh Lễ mừng Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông và Bổn mạng Ban Chức Việc

Thánh Lễ Tạ Ơn mừng 50 năm Dòng Tên trở lại phục vụ Giáo Hội tại Việt Nam

Ngày Hội Ngộ Về Ơn Gọi tại Làng Anh, Giáo Phận Vinh

Bài Giảng của Ðức Cha Bùi Văn Ðọc trong Thánh Lễ Mừng 50 Năm Dòng Tên

 

Ngày 12/07/2007:

Ngày Thi Giáo Lý Giáo Xứ Làng Anh, Giáo phận Vinh

 

Ngày 10/07/2007:

Lễ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Quan Thầy Giáo Lý Viên Giáo Phận

Thư ÐHY Phạm Minh Mẫn gởi Báo Công Giáo và Dân Tộc và truyền thông

Hội Trại Tổng Kết Giáo Lý Giáo Xứ Gò Thị

Giáo Phận Kontum Tổ Chức Nơi Ăn Ở Cho Các Thí Sinh Thi Vào Ðại Học

 

Ngày 9/07/2007:

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI mô tả dung mạo của nhà truyền giáo

 

Ngày 8/07/2007:

Tự Sắc của ÐTC Beneđitô XVI mở rộng cửa tiếp đón Huynh Ðoàn Thánh Piô X

 

Ngày 7/07/2007:

Thư minh xác của HÐGM VN về tuyên bố của Chủ Tịch Nguyễn Minh Triết

Dòng Thánh Tâm Huế Mục Vụ Mùa Thi Ðại Học Hè 2007

 

Ngày 5/07/2007:

Thánh lễ giỗ mãn tang cho Ðức cố Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp

 

Ngày 2/07/2007:

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI giải thích về sự tự do của người kitô

 

Ngày 1/07/2007:

Một Linh Mục Khởi Công Ðúc Lại Quả Chuông Nam

Phần Kết Luận Bức Thư của ÐTC gởi cho Giáo Hội tại Trung Quốc

Phần II Bức Thư của ÐTC gởi cho Giáo Hội tại Trung Quốc

Phần I Bức Thư của ÐTC gởi cho Giáo Hội tại Trung Quốc

Phần Nhập Ðề Bức Thư của ÐTC gởi cho Giáo Hội tại Trung Quốc

 


Tin Tức năm 2007 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

Tin Tức năm 2006 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: August 16, 2007 .