Ngày Hội Ngộ Về Ơn Gọi

tại Làng Anh, Giáo Phận Vinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Hội Ngộ Về Ơn Gọi tại Làng Anh, Giáo Phận Vinh.

"Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít" (Mt9:37).

Nghệ An, Việt Nam (14/07/2007) - Lời mạc khải của Chúa Giêsu từ hơn 2,000 năm trước đang đúng hơn bao giờ hết vào thời điểm này. Thế giới hôm nay đang thiếu nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ rao giảng Tin Mừng và phục vụ cho Giáo hội. Cổ động & cầu nguyện cho ơn gọi là góp phần xây dựng Giáo Hội. Ðây là việc làm rất ý nghĩa mà mỗi người Kitô hữu cần hưởng ứng.

Mở đầu Sứ Ðiệp Ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 44 với chủ đề "Ơn gọi là để phục vụ Giáo Hội hiệp thông", Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI viết: "Hằng năm, Ngày quốc tế cầu nguyện cho Ơn Gọi là dịp tốt để làm nổi bật tầm quan trọng của ơn gọi trong đời sống và sứ mạng của Giáo Hội, và là dịp thuận tiện để gia tăng cầu nguyện cho các ơn gọi được thêm nhiều và có phẩm chất". (Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 44, 29/04/2007, tr.1..) Trong Sứ Ðiệp, Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI chỉ cho bí quyết nhận biết tiếng Chúa gọi. "Sự hiệp thông cao độ làm thuận lợi cho sự lớn mạnh của ơn gọi quảng đại phục vụ cho Giáo Hội: con tim của người tín hữu khi được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đến việc dâng hiến toàn bộ cho sự nghiệp Nước Trời". Vấn đề ở chỗ chúng ta có biết Chúa thật không? Có yêu mến Chúa thật không? Có chú tâm lắng nghe và mau mắn xin thưa "Này con đây, con xin đến để thực thi ý Ngài" (Dt 10,7). Hoặc "Này tôi là tôi tá Ngài. Tôi xin vâng..." (Lc 1,38).

Ðức Thánh Cha đã đưa ra một số điều đáng lưu ý: Công tác mục vụ ơn gọi đòi phải chú ý tới mầu nhiệm Giáo Hội - Hiệp thông. Vì ai sống trong một cộng đồng có sự hiệp nhất, sẽ dễ nhận ra tiếng Chúa gọi.

Vậy để thuận tiện cho việc chiêu sinh của các dòng tu, tu hội...

và thuận tiện cho các bạn trẻ thuộc các giáo phận Miền Bắc xa xôi.

Hằng năm chúng tôi mời gọi các em đăng ký vào nhóm Ðịnh Hướng để theo dõi, hộ trợ, và thường xuyên gặp nhau vào mùa hè.

Nhân ngày họp mặt của nhóm Ðịnh Hướng năm nay.

Chúng tôi tổ chức buổi toạ đàm và tư vấn cho các bạn trẻ có hướng ơn gọi tu trì,

Kính mời các bạn trẻ nam nữ muốn dấn thân trong đời tu trì dến tham dự.

- Ðiều kiện, lớp 12 & đang học đại học.

- Ðộ tuổi 16 đến 26.

- Ðịa điểm Giáo xứ Làng Anh.

- Ðịa chỉ: Xứ Làng Anh, Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An.

- Thời gian một ngày, có mặt trước 8 giờ sáng Chúa nhật ngày 05-08-2007.

Chương Trình:

- 8 giờ Khai mạc

- Bài thuyết trình về ơn gọi. - Linh mục trưởng nhóm.

- Bài Ðịnh Hướng - Linh mục phó.

- Các dòng trình bày về tôn chỉ & mục đích của dòng mình.

- Nguyện vọng phụ huynh.

- Ý kiến giới trẻ.

- Họp nhóm và tổng kết.

- Cơm trưa liên hoan.

- Nghỉ Trưa.

- Thánh lễ tạ ơn và chia tay.

Dòng nam có sự hiện diện của dòng Ngôi Lời (SVD) và dòng Antôn Claret.

Dòng nữ có sự hiện diện của dòng Mến Thánh Giá & dòng Bác Ái.

Dòng Con Ðức Mẹ Phù Hộ, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ.

Ai tham dự xin đăng ký trước qua điện thoại 0913-092-476

hoặc email: rapxuannhan@yahoo.com

Vâng "Ðấng chăn chiên nhân lành mời gọi chúng ta hãy cầu xin Cha trên trời, hãy cầu nguyện hiệp nhất với nhau cách khẩn thiết, ngõ hầu Cha trên trời sai đến những ơn gọi để phục vụ Giáo Hội trong Hiệp Thông" (Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 44, 29/04/2007, tr.3). Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân lành ban nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ, xuất phát từ các bạn trẻ hôm nay. Kính xin Mẹ Maria bảo trợ cho các con cái Mẹ quảng đại đáp trả lời mời gọi của Chúa và can đảm dấn thân tiến bước theo "Ơn gọi phục vụ Giáo Hội-Hiệp Thông.".

Sự hiện diện của các bạn tăng thêm niềm vui trong ngày hội ngộ.

Thân ái trong Ðức Kitô.

 

Làng Anh, ngày 14 tháng 07 năm 2007.

TM/BTC

Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page