Sunday Homilies

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

(2001-2002): Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Năm A

(2001-2002): Lời Cầu Của Dân Chúa - Chúa Nhật Năm A

(2001-2002) GospelNet: Chia Sẻ Phúc Âm Chúa Nhật Năm A

(1998-1999): Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Năm A

Manna 1: Những Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Năm A

Sống Tin Mừng: Suy Niệm Và Giảng Lễ Chúa Nhật Năm A

Giải Nghĩa Lời Chúa - Chúa Nhật Năm A, B & C

Cùng Ðọc Tin Mừng: Suy Niệm Và Giảng Lễ Chúa Nhật

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày và Chúa Nhật Hằng Tuần

Năm Phút Suy Niệm Và Cầu Nguyện Mỗi Ngày

 

(2002-2003) GospelNet: Chia Sẻ Phúc Âm Chúa Nhật Năm B

(1999-2000): Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Năm B

Manna 2: Những Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Năm B

 

Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm C

(2000-2001): Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Năm C

(2000-2001) GospelNet: Chia Sẻ Phúc Âm Chúa Nhật Năm C

(2000-2001): Suy Niệm Hằng Ngày (Mùa Giáng Sinh và Mùa Phục Sinh) Năm C

(1997-1998): Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Năm C

Manna 3: Những Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Năm C

 

Mỗi Ngày Một Tin Vui 2 (Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày Mùa Thường Niên Mùa Chay và Mùa Phục Sinh)

Mỗi Ngày Một Tin Vui 1 (Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày Mùa Thường Niên)

 

Những bài giảng Thánh Lễ và Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha

Những cử hành Phụng Vụ Lời Chúa trong Mùa Vọng năm 1999

40 Bài Suy Niệm Mùa Mùa Chay 2024

Những bài giảng tỉnh tâm mùa vọng và mùa chay của giáo triều Roma

 

Lẽ Sống: 365 bài suy niệm cho 365 ngày trong năm

Ðóa Hoa Tử Tế Chú Bé Ðánh Giày: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Hai Thiên Thần: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Niềm Tin: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Cái Giá Của Tự Do: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Thượng Ðế Sẽ Hỏi: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Thánh Giuse: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Cỏ và Hoa: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Tiếng Chuông Thánh Ðường: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Tín Nhiệm: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Nghĩa Cử Yêu Thương: 98 bài suy niệm hằng ngày theo chủ đề

Nụ Cười Trong Cung Lòng Thiên Chúa: 100 bài gợi ý Suy Tư và Cầu Nguyện

Giọt Nước Mắt Cuối Cùng: 118 bài Suy Tư và Cầu Nguyện

Mạch Nước Trường Sinh: những bài Suy Tư và Cầu Nguyện

Truyện Vui Suy Niệm: Những bài Suy Tư và Cầu Nguyện hằng ngày

Suy Niệm Mùa Chay theo Ðường Hy Vọng

Chiếc Áo Từ Nhân: 92 bài Suy Tư và Cầu Nguyện

Ánh Sáng Thế Gian: 72 bài Suy Tư và Cầu Nguyện

Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (Suy Tư và Cầu Nguyện tập 1)

Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (Suy Tư và Cầu Nguyện tập 2)

Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (Suy Tư và Cầu Nguyện tập 3)

Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (Suy Tư và Cầu Nguyện tập 4)

Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (Suy Tư và Cầu Nguyện tập 5)

Phụng Vụ Chư Thánh: Những lễ kính các Thánh trong năm

 

Sách Lễ Roma, Các Lời Nguyện Thánh Lễ, Kinh Tiền Tụng

Nghi Thức Thánh Lễ, Các Nghi Thức Phụng Vụ và các Kinh Nguyện Thường Dùng

Nghi Thức Tuần Thánh, Các Kinh Nguyện và Ca Khúc Thường Dùng trong Tuần Thánh

Những Bài Ðọc Lời Chúa trong Thánh Lễ Hằng Ngày và Những Bài Suy Niệm

Sống Thánh Lễ, Hướng Dẫn Thánh Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page