RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 9 năm 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 30/09/2006:

LM Hoàng Văn Ðạt dâng lễ cầu nguyện cho ÐGM Nguyễn Quang Tuyến

Chương Tình Tang Lễ Ðức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

 

Ngày 29/09/2006:

Ðiện Văn Chia Buồn Của Ðức Hồng Y Ivan Dias gửi Giáo Phận Bắc Ninh

Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh gặp gỡ chính thức ngoại giao đoàn

Chính Thống Giáo Thổ Nhỉ Kỳ hy vọng chuyến thăm của ÐTC được thực hiện

 

Ngày 28/09/2006:

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tiếp kiến Tân Ðại Sứ Ðức cạnh Toà Thánh

Cả giáo phận Bắc Ninh thương khóc và cầu nguyện cho người Cha hiền

 

Ngày 27/09/2006:

ÐTC nhắc đến mẫu gương của Thánh Tông Ðồ Tôma

Lời Cảm Ơn Của Giáo Phận Bắc Ninh về Những Giúp Ðỡ cho ÐGM Bắc Ninh

Vài Phản Ứng liên quan cuộc Gặp Gỡ của ÐTC với Quý Vị Ðại Sứ Hồi Giáo

 

Ngày 26/09/2006:

Vài chi tiết về cuộc đời của TGM Milingo bị vạ dứt phét thông công tiền kết

ÐTGM Milingo, cựu TGM Lusaka, nước Zambia, bị vạ dứt phép thông công

Diễn văn của ÐTC trong buổi tiếp kiến quý vị Ðại Sứ các nước Hồi Giáo

 

Ngày 25/09/2006:

Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến

ÐTC nhận định về chuyến viếng thăm quê hương tại miền nam nước Ðức

 

Ngày 24/09/2006:

Ðức Cha Nguyễn Q. Tuyến qua đời lúc 4:58 chiều 23/9/2006 tại Hoa Kỳ

 

Ngày 22/09/2006:

Hội Nghị Âu Châu lần thứ V của các giáo sư đại học về tương lai Âu Châu

Hồi Giáo tại Nga bằng lòng chấp nhận những lời giải thích của ÐTC

ÐTC sẽ tiếp kiến các vị đại sứ của các quốc gia Hồi Giáo cạnh Toà Thánh

 

Ngày 21/09/2006:

ÐTGM Tomasi giải thích về Diễn Văn của ÐTC tại Ðại Học Regensburg

Thông tin về La Strada, tổ chức thành lập nhằm chống nạn buôn phụ nữ

 

Ngày 20/09/2006:

ÐHY Bertone, Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, mô tả về giáo triều Roma

ÐTC giải thích về những lời ngài đã nói tại Regensburg liên quan tới Hồi Giáo

 

Ngày 19/09/2006:

Những chuyến viếng thăm trong tương lai của ÐTC trong năm 2006 và 2007-2008

 

Ngày 17/09/2006:

Gp Vinh tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới cho sinh viên công giáo

 

Ngày 15/09/2006:

ÐTC bổ nhiệm ÐTGM Dominique Mamberti làm Tân bộ trưởng ngoại giao

ÐHY Tarcisio Bertone chính thức thi hành trách vụ Quốc Vụ Khanh

Diễn văn từ giã của ÐTC tại Phi Trường Quốc Tế Franz Josef Strauss

 

Ngày 14/09/2006:

ÐTC đi viếng phần mộ của song thân, tại Nghĩa Trang Ziegetzdorf

 

Ngày 13/09/2006:

Bài Giảng của ÐTC trong Thánh Lễ tại công viên Islender Feld, Regensburg

 

Ngày 12/09/2006:

ÐTC Beneđitô XVI hành hương đến Ðền Thánh Ðức Mẹ Altoetting

 

Ngày 11/09/2006:

ÐHY Phạm Minh Mẫn Gặp Gỡ Thầy Cô Giáo Vào Ðầu Năm Học Mới

Bài giảng của ÐTC trong thánh lễ Chúa Nhật 10/9/2006 tại Munich

 

Ngày 10/09/2006:

Bài diễn văn của ÐTC tại Phi Trường Quốc Tế Munich, Ðức Quốc

 

Ngày 8/09/2006:

Thư Mục Vụ Năm 2006 Của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

ÐTC lên đường viếng thăm Ðức và sinh quán của ngài tại miền Baviera

 

Ngày 6/09/2006:

ÐTC nhắc đến dung mạo của Thánh Philipphê Tông Ðồ

 

Ngày 5/09/2006:

Sứ Ðiệp của ÐTC kỷ niệm 20 năm Cuộc Gặp Gỡ Cầu Nguyện Cho Hoà Bình

 

Ngày 4/09/2006:

Tập sách kỷ niệm 15 năm ÐHY Sodano phục vụ với tư cách Quốc Vụ Khanh

Kỷ niệm 20 Năm cuộc Gặp Gỡ Liên Tôn cầu nguyện cho hoà bình thế giới

 

Ngày 2/09/2006:

Bài Giảng Của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc Trong Thánh Lễ Giới Trẻ

 

Ngày 1/09/2006:

Những linh mục nào đã cộng tác với mật vụ cộng sản hãy nhìn nhận lỗi lầm

 


Tin Tức năm 2006 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | |

Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .