RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 10 năm 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 26/10/2005:

Bài phỏng Vấn Nữ Tu Hong Kong dự thính viên khóa họp THÐGM Thế Giới

 

Ngày 25/10/2005:

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 23/10/2005

Ðức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của năm Vị Tân Hiển Thánh

 

Ngày 24/10/2005:

ÐTC sẽ không chủ tế Thánh Lễ khai mạc Niên Học mới cho các Ðại Học

Bài Giảng của ÐTC trong thánh lễ Bế Mạc Khoá Họp THÐGM Thế Giới

 

Ngày 23/10/2005:

Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể

 

Ngày 22/10/2005:

ÐTGM Roland Minnerath nhận định về Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

Giới thiệu vài điểm nội dung chính của Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa của THÐGM

 

Ngày 20/10/2005:

Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II cho Ngày Truyền Giáo Năm 2005

Các Nghị Phụ xem trước Bộ Phim về Thánh Phêrô của đạo diễn Giulio Base

 

Ngày 17/10/2005:

Các Nghị Phụ cùng với ÐTC chầu Thánh Thể trong Ðền Thờ Thánh Phêrô

ÐTC Bênêđitô XVI kêu gọi tình liên đới với những anh chị em nghèo cùng

Kỷ niệm 27 năm ngày Ðức Gioan Phaolô II được chọn lên kế vị Thánh Phêrô

 

Ngày 16/10/2005:

Bài phúc trình của Ðức Cha HaRel, đại diện tông toà tại Rodrigues, Ðảo Maurizio

 

Ngày 15/10/2005:

Tường thuật tổng quát về THÐGM trong ngày thứ Năm 13 và thứ Sáu 14/10/2005

 

Ngày 14/10/2005:

Bài Thuyết Trình Tổng Kết của ÐHY Scola tổng tường trình viên của THÐGM

Một giám mục Tiệp Khắc được trao tặng giải thưởng nhân quyền

 

Ngày 13/10/2005:

Phát biểu của ÐHY Geralđô Agnêlô và của Ðức Cha Destombes trong THÐGM

 

Ngày 12/10/2005:

Phát biểu của ÐHY Ivan Dias và của ÐHY Angelo Sôdanô trong THÐGM Thế Giới

 

Ngày 11/10/2005:

Phát biểu của ÐHY Sepe và của Ðức Cha Pintô trong khóa Họp THÐGM Thế Giới

 

Ngày 10/10/2005:

Vài nét về Phiên Họp Ðặc Biệt để kỷ niệm 40 Năm Thành Lập Cơ Cấu THÐGM

 

Ngày 9/10/2005:

Một vài chi tiết tổng quát liên quan đến Khóa Họp THÐGM vào tháng 10/2005

 

Ngày 8/10/2005:

Tổng kết tuần lễ thứ nhất (2~9/10/2005) Khoá Họp THÐGM Thế Giới

Phát biểu của ÐHY Martinez Sômalô, và góp ý của ÐHY Giovanni Battista Rê

 

Ngày 7/10/2005:

Bài phát biểu của Ðức Cha Phêrô Trần Ðình Tứ, giám mục Phú Cường

Tường Thuật Phiên Họp Chung lần thứ V của Khoá Họp THÐGM Thế Giới

Phỏng vấn ÐHY Angelo Scola, Tổng Tường Trình Viên của Khoá Họp THÐGM

 

Ngày 6/10/2005:

Bài phát biểu của ÐTGM Franc Rôdé và của Cha Lino Mela trong THÐGM TG

 

Ngày 5/10/2005:

Các nghị phụ phát biểu về hiện tượng trần tục hoá và cơn khủng hoảng luân lý

 

Ngày 4/10/2005:

Những Suy Niệm của ÐTC vào khởi đầu Phiên Họp Chung thứ 1 của THÐGM

Danh Sách Những Tham Dự Viên Khoá Họp Thông Thường Thứ XI THÐGM

 

Ngày 3/10/2005:

ÐTC nói về THÐGM Thế Giới trước giờ kinh truyền tin vào trưa 2/10/2005

ÐTC cử hành Thánh lễ Khai Mạc Khoá Họp THÐGM Thế Giới tại Roma

 

Ngày 1/10/2005:

Ý nghĩa và diễn tiến của Khoá Họp thứ XI của THÐGM Thế Giới

 

 


Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 11, 2005 .