RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 8 năm 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 31/08/2004:

Sứ Ðiệp của ÐTC gởi cho giáo chủ Chính Thống giáo Moscowa

 

Ngày 29/08/2004:

ÐTC tôn vinh những vị tử đạo vì đức tin trong lịch sử Giáo Hội

 

Ngày 27/08/2004:

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005

Huấn Ðức của ÐTC Trưa Chúa Nhật 22 tháng 8 năm 2004

 

Ngày 26/08/2004:

Lời Cầu Nguyện của ÐTC trong nghi thức tiễn biệt Ảnh Ðức Mẹ Kazan

Nhận định về việc ÐTC trao tặng dân tộc Nga Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN

ÐTC công bố Sứ Ðiệp Cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Lần Thứ XX

 

Ngày 25/08/2004:

ÐTC Gioan Phaolô II chủ sự nghi thức tiễn biệt Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN

 

Ngày 23/08/2004:

ÐTC loan báo việc trao tặng lại Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN cho dân tộc Nga

ÐTC thành lập Văn Phòng mới về Thể Thao trong Hội Ðồng Giáo Dân

 

Ngày 22/08/2004:

Vài Nhận định về biến cố lịch sử thành lập tổ chức Liên HÐGM Á Châu

 

Ngày 21/08/2004:

Vài Nhận Ðịnh về Hiện Tình Giáo Hội Công Giáo Tại Châu Á

 

Ngày 20/08/2004:

ÐTC trả lại cho Giáo Hội Chính Thống Nga Bức Ảnh Ðức Mẹ KAZAN

Hội Nghị Toàn Thể lần thứ 8 của Liên HÐGM Á Châu tại Nam Hàn

Tổng Thống Brazil phát động chiến dịch Zêrô-Nạn Ðói để giúp dân nghèo

 

Ngày 18/08/2004:

Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Lộ Ðức đã mang lai nhiều hoa trái

ÐTC bày tỏ lòng tri ân về chuyến hành hương tại Lộ Ðức

 

Ngày 16/08/2004:

Tường Thuật Thánh Lễ sáng Chúa Nhật 15/08/2004 của ÐTC tại Lộ Ðức

 

Ngày 15/08/2004:

Tường thuật chuyến hành hương của ÐTC tại Lộ Ðức (14~15/08/2004)

 

Ngày 14/08/2004:

Lên án những hành động xúc phạm đến những ngôi mộ của người do thái

Huấn Ðức của ÐTC Trưa Chúa Nhật 8/08/2004 tại Castel Gandolfo

 

Ngày 10/08/2004:

Ước mong có được một Hiến Chương Quốc Tế cho vấn đề di dân tị nạn

 

Ngày 6/08/2004:

Những hồ sơ của Công An thời BaLan cộng sản được khai mở

 


Tin Tức Thời Sự năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | 

Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: September 08, 2004 .