RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 7 năm 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 30/07/2004:

Huấn Ðức của ÐTC Trưa Chúa Nhật 25/07/2004 tại Castel Gandolfo

 

Ngày 29/07/2004:

Tài liệu mới về sự cộng tác giữa người nam và nữ trong Giáo Hội

Phát hành tập sách bàn về những vấn đề Luân Lý và Gia Ðình

 

Ngày 28/07/2004:

ÐTC giải thích thánh vịnh 15 trong buổi tiếp kiến chung 28/07/2004

 

Ngày 25/07/2004:

Trung Quốc chận đóng những trang điện tử tôn giáo

Huấn đức của ÐTC Gioan Phaolô II Trưa Chúa Nhật 18/07/2004

 

Ngày 23/07/2004:

Ðại Hội Quốc Tế Các Linh Mục tại Ðảo Malta từ ngày 18~23/10/2004

 

Ngày 22/07/2004:

ÐTC gởi Ðức Hồng Y Paul Cordes đến tìm hiểu tình hình tại Soudan

 

Ngày 21/07/2004:

ÐTC giải thích Thánh Vịnh 118 trong buổi tiếp kiến chung 21/07/2004

 

Ngày 18/07/2004:

Huấn đức của ÐTC Trưa Chúa Nhật 11/07/2004 tại Thung Lũng Aosta

Các Chủng Sinh mở chiến dịch chuẩn bị cho Ðại Hội Thánh Thể

 

Ngày 16/07/2004:

Hơn 20,000 Ban Trẻ Tham Dự Cuộc Hành Hương Giới Trẻ Âu Châu

 

Ngày 15/07/2004:

Phỏng vấn tác giả tập sách Ảnh Hưởng của bộ Phim Cuộc Thương Khó

 

Ngày 14/07/2004:

ÐHY Martino yêu cầu đừng bỏ quên thảm kịch tại Ouganda

 

Ngày 13/07/2004:

Sinh hoạt chính trị đang gặp khủng hoảng luân lý

 

Ngày 11/07/2004:

Phỏng Vấn Tiến Sĩ Joaquin Navarro Valls về tình hình Iraq hiện nay

Vài nhận định của Tòa Thánh về giải pháp giảm bớt Nạn Nghèo Ðói

 

Ngày 9/07/2004:

Tòa Thánh và Slovak đã chấp nhận Hiệp Ước về Giáo Dục Công Giáo

 

Ngày 6/07/2004:

Những hình thức bách hại mới đối với người Kitô tại Âu Châu ngày nay

ÐHY Cassidy mừng sinh nhật thứ 80 vào ngày 5 tháng 7 năm 2004

 

Ngày 4/07/2004:

25 năm thi hành chức vụ làm nhà giảng thuyết phủ giáo hoàng

 

Ngày 2/07/2004:

Bài giảng của Ðức Thượng Phụ Bartolomêô trong thánh lễ Phêrô và Phaolô

Ðức Thượng Phụ Chính Thống Costantinopoli nói về tương lai Hiệp Nhất

Tòa Thánh Vatican được LHQ Nhìn Nhận vai trò tham dự trọn vẹn

 


Tin Tức Thời Sự năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: August 20, 2004 .