RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong Tháng 12 năm 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 30/12/2004:

Thư kêu gọi Cứu Trợ Nạn Nhân tại Á Châu của UB Bác Ái Xã Hội HÐGM VN

Thư trình bày việc Cứu Trợ Nạn Nhân tại Á Châu của UB Bác Ái Xã Hội HÐGM VN

Thư Kêu Gọi Cứu Trợ Nạn Nhân tại Á Châu của VP Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ

Tường thuật về buổi tiếp kiến chung của ÐTC Gioan Phaolô II cuối năm 2004

 

Ngày 29/12/2004:

Một vài chi tiết về Trận động đất cực mạnh xảy ra tại Ðảo Sumatra Indonesia

 

Ngày 28/12/2004:

Cuộc Gặp Gỡ Giới Trẻ Âu Châu lần thứ 27 tại thủ đô Lisbonne Bồ Ðào Nha

 

Ngày 27/12/2004:

Vài Tâm Tình của ÐTC vào Trưa Chúa Nhật 26/12/2004 Lễ Thánh Gia

 

Ngày 25/12/2004:

Sứ Ðiệp Giáng Sinh của ÐTC Trưa Ngày Lễ Giáng Sinh năm 2004

 

Ngày 23/12/2004:

Vài Tâm Tình của ÐTC Gioan Phaolô II trước ngày Lễ Giáng Sinh năm 2004

 

Ngày 23/12/2004:

Vài Nhận định của ÐTC về sinh hoạt Hiệp Nhất của Giáo Hội trong năm qua

 

Ngày 20/12/2004:

ÐTC công bố 22 sắc lệnh công nhận phép lạ và những nhân đức anh hùng

 

Ngày 17/12/2004:

Sứ Ðiệp Hòa Bình của ÐTC cho ngày Ngày Quốc Tế Hòa Bình thứ 38 (1/1/2005)

 

Ngày 15/12/2004:

ÐTC Gioan Phaolô II mời gọi các tín hữu chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh

ÐTC sẽ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào tháng 8/2005 tại Colonia, Ðức

Vài điểm về Bản Phúc Trình của Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế của LHQ

 

Ngày 14/12/2004:

ÐTC Gioan Phaolô II ngỏ lời với các Sinh Viên các Ðại Học tại Roma

 

Ngày 12/12/2004:

ÐTC nhắc lại ý nghĩa của hang đá Giáng Sinh như là dấu chỉ của Ðức Tin

 

Ngày 10/12/2004:

Linh Mục Raniero cảnh tỉnh nguy cơ sống nhàm lờn đối với Bí Tích Thánh Thể

Hồng Y đoàn hiện nay còn 121 vị dưới 80 tuổi

ÐTC kêu gọi canh tân thiêng liêng để dấn thân chu toàn sứ mạng truyền giáo

 

Ngày 8/12/2004:

ÐTC phó thác cho Mẹ Maria việc Tôn Trọng Sự Sống và Hòa Bình

ÐTC Gioan Phaolô II mừng Lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Ngày 7/12/2004:

ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Pêru và nhấn mạnh đến vai trò Ðức Tin trong xã hội

 

Ngày 5/12/2004:

ÐTC nhắc đến lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12

 

Ngày 3/12/2004:

ÐTC khuyến khích các nhà báo công giáo hãy phong phú hóa việc huấn luyện

Những Tâm Tình hướng về Hiệp Nhất Kitô nhân ngày lễ kính Thánh Anrê

 

Ngày 1/12/2004:

ÐTC giải thích rằng việc thi hành quyền bính phải công bằng và chính trực

 


Tin Tức Thời Sự năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | 

Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: January 04, 2005 .