Phong Trào Ðại kết

cần được xây dựng trên sự thật

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phong Trào Ðại kết cần được xây dựng trên sự thật.

Tin Roma (Zenit 25/07/2007) - Ðức Tổng Giám Mục Angelo Amato, Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin, đã quả quyết với các nhà báo rằng Văn Kiện mới được Bộ Giáo Lý Ðức Tin công bố về những câu hỏi liên quan đến Giáo Hội, là một trợ giúp cho Phong Trào Ðại Kết.

Ðức Tổng Giám Mục Amato đã tuyên bố như trên tại Tây Nha Nha, hôm ngày thứ Ba 24 tháng 7 năm 2007, cho các nhà báo đến gặp ngài tại Aranjuez, Tây Ban Nha, nhân dịp Ðức Hồng Y đến thuyết trình về Tập Sách "Chúa Giêsu quê làng Nazareth" của Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Amato, thì Văn Kiện -- có tựa đề: "Trả Lời cho những câu hỏi liên quan đến vài khía cạnh của Giáo Lý về Giáo Hội", -- có ảnh hưởng tích cực trên phong trào Ðại Kết, bởi vì Văn kiện xác định rõ căn tính của Giáo Hội công giáo. Theo Ðức Tổng Giám Mục Amato, thì "phong trào đại kết cần được xây dựng trên sự thật và trên căn cước đúng thật của những ai tham dự vào công cuộc đối thoại. Ðức Tổng Giám Mục không tin vào thông tin cho rằng những anh chị em Tin Lành đã phản ứng giận dữ đối với văn kiện. Ðức Tổng Giám Mục đã nói như sau: "Những anh chị em Tin Lành biết rõ đây là căn cước của Giáo Hội công giáo, và đây không phải là lần đầu tiên Bộ Giáo Lý Ðức Tin đưa ra những xác định như vậy. Văn Kiện vừa được công bố chỉ nhắc lại những gì Công Ðồng Vaticanô II đã công bố. Trước đây, Văn kiện "Chúa Giêsu" (Dominus Jesus) được Bộ giáo lý Ðức Tin công bố năm 2000, đã quả quyết cùng một giáo lý.

Giáo Hội của Chúa Kitô hiện diện trong lịch sử. Ðây là một thực tại lịch sử cụ thể, và đang đi tìm sự hiệp nhất, nhờ qua cuộc đối thoại đại kết với tất cả mọi thể hiện khác trong dòng thời gian.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page