RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 03 năm 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 31/03/2004:

ÐTC gởi sứ điệp cho Diễn Ðàn Giới Trẻ lần thứ VIII

ÐTC giải thích về Ca Vịnh của Người được cứu rỗi

 

Ngày 29/03/2004:

Lời kêu gọi của ÐTC cho Hòa Bình tại Vùng Ðại Hồ Phi Châu

 

Ngày 26/03/2004:

Kỷ niệm 40 năm công bố Hiến Chế về  Phụng Vụ Thánh

Thánh lễ cầu nguyện cho những nạn nhân vụ nổ bôm khủng bố

ÐTC lưu ý các giám mục Úc Châu về hiện tượng trần tục hóa

 

Ngày 25/03/2004:

Diễn Ðàn Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ VIII 31/03 ~ 4/04/2004

 

Ngày 24/03/2004:

ÐTC nhận giải thưởng quốc tế Charlemagne vì đã cổ võ Hòa Bình

Tập Sách Mới của ÐTC: Nào chúng ta hãy lên đường

ÐTC nhắc lại việc Tận Hiến cho Mẹ Maria cách đây 20 năm

 

Ngày 23/03/2004:

Ðức Hồng Y RUINI lên án những tấn công khủng bố

 

Ngày 22/03/2004:

Tòa Thánh lên án việc Israel ám sát vị lãnh tụ Hamas

 

Ngày 21/03/2004:

ÐTC chủ sự Thánh Lễ phong Chân Phước ngày 21/03/2004

ÐTC không đến thăm Áo Quốc trong hai ngày 22 và 23/05/2004

 

Ngày 19/03/2004:

Ðức Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq nhận định về hiện tình tại Iraq

ÐTC tiếp kiến ÐHY TGM Madrid sau cuộc Nổ Bôm Khủng Bố

 

Ngày 18/03/2004:

Vài phản ứng tại Mỹ Châu đối với phim Cuộc Thương Khó

Vài Con Số về Hồng Y Ðoàn hiện nay

 

Ngày 17/03/2004:

Những Chi Tiết Liên Quan Ðến Bộ Phim Cuộc Thương Khó

Biện Pháp An Ninh đã được áp dụng nghiêm nhặt tại Vatican

ÐTC tôn phong 4 vị tân chân phước vào Chúa Nhật 21/03/2004

 

Ngày 16/03/2004:

ÐTC tiếp kiến Tài Tử JIM Caviezel người đóng vai Chúa Giêsu

 

Ngày 14/03/2004:

Chính Thống yêu cầu nhắc đến kitô giáo trong Hiến Pháp Âu Châu

ÐTC Gioan Phaolô II lên án những hành động khủng bố

 

Ngày 12/03/2004:

Dân biểu nghị sĩ Ukraine xin thành lập Tòa Giáo Chủ đông phương

ÐTC khuyến khích đừng ngã lòng trước hiện tượng trần tục hóa

 

Ngày 11/03/2004:

Phản ứng của HÐGM Liban về Bộ Phim Cuộc Thương Khó

Phiên Họp Khoáng Ðại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa

 

Ngày 10/03/2004:

ÐTC viếng thăm Hội Ðường Do Thái tại Roma 23/05/2004

ÐTC kêu gọi những người công giáo đừng chiều theo bạo lực

Vài Nét về Triều Giáo Hoàng của Ðức  Gioan Phaolô II

 

Ngày 9/03/2004:

Sức mạnh của những phương tiện truyền thông xã hội

 

Ngày 8/03/2004:

Huấn Ðức của ÐTC vào trưa Chúa Nhật thứ II mùa chay (7/03/2004)

 

Ngày 7/03/2004:

Bộ Phim Cuộc Thương Khó đóng góp hữu hiệu cho cuộc đối thoại

 

Ngày 5/03/2004:

Tập sách Chỉ Dẫn Áp Dụng Tông Huấn Hậu THÐGM

Sứ Ðiệp của Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh

 

Ngày 4/03/2004:

ÐHY Cottier nhận định về Thông Ðiệp Ðấng Cứu Chuộc Con Người

 

Ngày 3/03/2004:

Vài con số thống kê về Dòng Tên

Hội Ðồng Truyền Thông Xã Hội mừng kỷ niệm 40 Năm Thành Lập

ÐTC tiếp kiến Tổng Thống Ðức vào thứ Bảy mùng 6/03/2004

 

Ngày 2/03/2004:

Sứ Ðiệp của ÐTC cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2004

 

Ngày 1/03/2004:

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XIX

Những lời nhắn nhủ của ÐTC cho các Giám Mục Pháp

Những Lời Nhắn Nhủ của ÐTC vào Trưa Chúa Nhật 29/02/2004

 


Tin Tức Thời Sự năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: April 06, 2004 .