RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 6 năm 2003

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

Tin Tức và Thời Sự trong tháng 06/2003

ÐTC xin mọi người cầu nguyện cho ngài nhân ngày lễ Phêrô và Phaolô

ÐTC sẵn sàng dâng hiến chính mình để phục vụ cho sự hiệp nhất Giáo Hội

Toà Thánh ấn hành tập sách về ngành ngọai giao

Ðại Hội Quốc Tế về Mục Vụ Di Dân do Hội Ðồng Toà Thánh tổ chức

ÐTC công bố Tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu

ÐTC trao dây choàng TGM (pallium) cho 40 vị tân Tổng Giám Mục

Tòa Giáo Chủ Costantinopoli đến Roma mừng lễ Phêrô và Phaolô

Các Linh Mục sống thành nhóm để làm công việc mục vụ hữu hiệu hơn

Hy vọng Toà Thánh Vatican và Chính Thống Nga xích lại gần nhau hơn

ÐTC kêu gọi trợ giúp cho những anh chị em kitô tại Thánh Ðịa và tại Iraq

Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là Mẫu Gương Hiệp Nhất Giáo Hội

Trang Ðiện Tử Vatican được nhiều người truy cập nhất thế giới

Ðức Thượng Phụ Bartolomeo I khen ngợi ÐTC Gioan Phaolô II

Sự tự do tôn giáo càng ngày càng bị hăm dọa trên thế giới

ÐTC than phiền về tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Ấn Ðộ

Hồng Kông trở lại sinh họat bình thường sau kỳ khủng hoảng của SARS

Những người công giáo không thực hành đạo gia tăng tại Nam Hàn

Dân chúng tại Edam bên Hòa Lan mở chiến dịch xin tiền sửa nhà thờ cổ

Tập sách thứ ba của ÐTC kể từ ngày được chọn lên kế vị thánh Phêrô

Kỷ niệm 40 năm ngày Ðức Phaolô VI được chọn lên kế vị thánh Phêrô

ÐHY Sin TGM Manila kêu gọi cầu nguyện cho các Linh Mục

ÐHY Sodano quốc vụ khanh Toà Thánh ủng hộ vai trò của LHQ

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC tại Bosnia 22/06/2003

Người tàn tật có quyền lợi và bổn phận như  mọi người

ÐTC chủ sự Thánh Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa 19/06/2003

ÐTC khuyến khích Nhật Bản dấn thân xây dựng Hoà Bình

Chiến dịch Thắp Nến Hoà Bình để chuẩn bị Ngày Giới Trẻ Á Châu

Kẻ lạ mặt gởi điện thư hăm dọa ÐTC Gioan Phaolô II đã bị bắt

ÐHY Cardozo chủ tịch HÐGM Venezuela tố cáo chính phủ lấn quyền

Nền Hoà Bình tại Trung Ðông gặp nguy hiểm từ mọi phía

ÐTC nhắn nhủ các trẻ em trong Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo

ÐTC tiếp kiến các vị đặc trách về gia đình của các HÐGM Âu Châu

Liên Lạc Giữa Toà Thánh và Trung Quốc vẫn trong tình trạng lạnh nhạt

Vai trò của Giáo Hội Công Giáo trong công cuộc Hoà Giải tại CUBA

Ðại Hội của các vị Chủ Tịch Ủy ban Giám Mục về gia đình và sự sống

Bộ Trưởng Ngoại Giao của Jordani đến gặp ÐTC Gioan Phaolô II

ÐTC tiếp kiến Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo nhân dịp kỷ niệm 160 năm

Bí quyết sử dụng tài năng người nữ trong Giáo Hội và trong xã hội

ÐTC kêu gọi người công giáo hãy làm việc cho sự hiệp nhất Âu Châu

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi những người Kitô hãy bảo vệ môi sinh

Chính thức mở án phong chân phước cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô I

Những chuyến viếng thăm quốc tế trong tương lai của ÐTC Gioan Phaolô II

Sứ Ðiệp của Ðức Gioan Phaolô II cho Hội Nghị Các Quốc Gia Châu Mỹ

Ðại Hội Thế Giới về Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

Ðiều tai hại là chối từ tình yêu của Thiên Chúa

Tường thuật chuyến viếng thăm của ÐTC tại Croat từ 5~9/06/2003

Vài nhận định về chân phước Gioan 23 nhân dịp kỷ niệm 40 năm qua đời

ÐTC không đi nghỉ hè tại Val d' Aosta vào mùa hè năm 2003

Linh Mục Tổng Ðại Diện của dòng Capucinô bị tử nạn vì đụng xe

Kitô giáo là tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trong thế kỷ 20

Huấn đức của ÐTC Trưa Chúa Nhật VI Phục Sinh (25/05/2003)

 


Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | 

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: July 06, 2003 .