RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 12 năm 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 29/12/2005:

Diễn Văn của ÐTC nhận định về các biến cố giáo hội trong năm 2005

 

Ngày 26/12/2005:

Sứ Ðiệp Giáng Sinh của ÐTC Bênêđitô XVI dịp lễ Giáng Sinh năm 2005

 

Ngày 25/12/2005:

Bài giảng của ÐTC Beneđitô XVI trong Thánh Lễ Nửa Ðêm Giáng Sinh 2005

ÐTC đọc sứ điệp Giáng Sinh kêu gọi đừng trở thành nạn nhân của kỹ thuật

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành thánh lễ Ðêm Giáng Sinh

 

Ngày 22/12/2005:

ÐTC tiếp Quý Vị Hồng Y và giáo triều Roma để chúc mừng lễ Giáng Sinh

 

Ngày 21/12/2005:

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được tròn 20 tuổi (20/12/1985-20/12/2005)

 

Ngày 20/12/2005:

ÐTC sẽ viếng thăm BaLan vào cuối tháng 5/2006, thay vì vào tháng 6/2006

 

Ngày 19/12/2005:

Huấn đức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 18/12/2005

 

Ngày 16/12/2005:

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tiếp các Sinh Viên nhân dịp lễ Giáng Sinh

 

Ngày 15/12/2005:

ÐTC gởi sứ điệp cho Các Bạn Trẻ tham dự Cuộc Họp dịp cuối năm 2005

Trái đất chúng ta đã trở thành thù nghịch với các trẻ nhỏ

Chương Trình Hoạt Ðộng của ÐTC cuối năm 2005 và đầu năm 2006

ÐTC tiếp kiến Ủy Ban Tổ Chức Ðối Thọai Công Giáo - Chính Thống Giáo

 

Ngày 14/12/2005:

Sứ điệp Hoà Bình năm 2006 của ÐTC: Trong Sự Thật, Xây Dựng Hoà Bình

 

Ngày 13/12/2005:

ÐHY Renato Martino giới thiệu Sứ Ðiệp Hoà Bình năm 2006 của ÐTC

 

Ngày 12/12/2005:

Huấn đức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 11/12/2005

Công bố Sứ điệp của ÐTC cho ngày quốc tế bệnh nhân 11/02/2006

ÐHY Sepe mời gọi các Tôn giáo bạn cộng tác để phục vụ và phát triển

 

Ngày 10/12/2005:

Cảm nghĩ của ÐHY Crescenzio Sepe sau chuyến viếng thăm Việt Nam

 

Ngày 9/12/2005:

Huấn đức của ÐTC Trưa Ngày Lễ Mẹ Vô Nhiễm mùng 8/12/2005

 

Ngày 5/12/2005:

Tường thuật lễ công bố Tông sắc thành lập tân Giáo phận Bà Rịa

Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, GP Bà Rịa, ngỏ lời với cộng đồng dân Chúa

Ý nghĩa việc thành lập tân Giáo Phận mới Bà Rịa

Bài Giảng của ÐHY Sepe trong Thánh Lễ Thành Lập Tân Giáo Phận Bà Rịa

Lời Chào Mừng của ÐHY Sepe trong Lễ Nghi Thiết Lập Tân Giáo Phận Bà Rịa

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

 

Ngày 4/12/2005:

Hình ảnh tiếp đón ÐHY Sepe tại Saigòn ngày mùng 4/12/2005

Bài nói chuyện của ÐHY Sepe tại ÐCV Thánh Giuse Sài Gòn ngày 4/12/2005

Lời ngỏ của ÐHY Sepe với các Bạn Trẻ và Các Cặp Hôn Nhân ngày 4/12/2005

Bài Giảng của ÐHY Sepe tại Trung Tâm Công Giáo Saigòn, ngày 4/12/2005

 

Ngày 3/12/2005:

Bài giảng của ÐHY Sepe tại nhà thờ chính tòa Ðức Bà Saigòn ngày 3/12/2005

 

Ngày 1/12/2005:

Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm của ÐHY Sepe tại Thánh Ðịa La Vang

Ðức Cha Lê V Hồng trình bày về việc đất của La Vang chưa được giải quyết

Diễn Từ của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe cho Giới Trẻ ở Huế (01/12/2005)

Hình ảnh buổi Văn Nghệ chào mừng ÐHY Sepe tại Hà Nội và Huế

 


Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: January 09, 2006 .