Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008

nhắm rao giảng tình yêu Thiên Chúa

cho các bạn trẻ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008 nhắm rao giảng tình yêu Thiên Chúa cho các bạn trẻ.

Tin Vatican (Zenit 22/07/2007) - Linh Mục Federico Lombardi, dòng tên, giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, đã giải bày ý định của ÐTC Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2008, trong Tuần San "Octava Dies" (Ngày Thứ Tám), cơ quan ngôn luận của Trung Tâm Truyền Hình Vatican, rằng ÐTC muốn sao cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ này rao giảng tình thương của Thiên Chúa đối với các bạn trẻ.

Thánh Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã được rước qua biết bao quốc gia tại Phi Châu, rồi đến các đảo quốc thuộc Ðại Dương Châu, và hiện tại được rước qua khắp các nơi trên mãnh đất Úc Châu. Thánh Giá này là biểu tượng hữu hiệu cho con đường thiêng liêng ăn năn trở lại và dấn thân, mà giới trẻ trên thế giới được mời gọi bước vào, để chuẩn bị cho biến cố trọng đại sắp đến, một cuộc gặp gỡ lễ hội trong đức tin, quanh Ðức Thánh Cha.

Linh Mục Lombardi nhắc lại rằng ÐTC Bênêđitô XVI đã dành thông điệp đầu tiên nói về Thiên Chúa là Tình yêu; kế đến là Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí TíchThánh Thể, Bí Tích của Tình Yêu (sacramentum caritatis). Giờ đây, tình yêu được rao giảng cho tất cả các bạn trẻ, như là linh hồn của mọi dấn thân và mọi chứng tá của người trẻ. Như thế, Ðức Bênêđitô XVI đã vạch ra rõ ràng con đường: trong ánh sáng của tình yêu theo tinh thần Tin Mừng, chúng ta cần nhìn và hiểu trọn cả thừa tác vụ Phêrô của Ðức Thánh Cha, cần đọc và hiểu tất cả những sứ điệp của ÐTC cho giáo hội và thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page