RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng Giêng năm 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 31/01/2006:

Toà Thánh công bố Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2006 của ÐTC Beneđitô XVI

Bài Giới Thiệu của ÐTGM Paul Cordes về Thông Ðiệp Thiên Chúa là Tình Yêu

Tương Quan Giữa Bác Ái và Công Bằng: bài giới thiệu của ÐHY Renato Martino

 

Ngày 29/01/2006:

Giới Thiệu Tổng Quát phần II Thông Ðiệp Thiên Chúa là Tình Yêu của ÐTC

 

Ngày 27/01/2006:

Tổng thống BaLan xác nhận ngày giờ ÐTC Bênêđitô XVI đến thăm BaLan

Giới Thiệu Tổng Quát phần I Thông Ðiệp Thiên Chúa là Tình Yêu của ÐTC

 

Ngày 26/01/2006:

ÐTGM Levada giới thiệu thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu của ÐTC

 

Ngày 23/01/2006:

Nhận định của ÐTGM Paul Cordes về Thông Ðiệp Thiên Chúa là Tình Yêu

ÐTC nói về sự Hiệp Nhất trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô

Cuộc Họp Báo giới thiệu Thông Ðiệp đầu tiên của ÐTC Bênêđitô XVI

 

Ngày 16/01/2006:

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 15/01/2006

ÐTC bổ nhiệm Lm John Hung, SVD, làm tân Giám Mục Chia-Yi, Ðài Loan

 

Ngày 9/01/2006:

ÐTC tiếp kiến ngoai giao đoàn cạnh Toà Thánh nhân dịp đầu năm mới 2006

Huấn Ðức của ÐTC trong Ngày Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, 8/01/2006

 

Ngày 7/01/2006:

Huấn Ðức của ÐTC Trưa Lễ Hiển Linh tại Roma vào ngày mùng 6/01/2006

Bài Giảng của ÐTC Beneđitô XVI trong Thánh Lễ Hiển Linh ngày 6/01/2006

Bài Giảng của Ðức Cha Bùi Văn Ðọc cho Giới Trẻ ngày Lễ Hiển Linh 2006

 

Ngày 5/01/2006:

ÐTC chấp thuận đơn xin về hưu của Ðức Hồng Y Paul Shan của Ðài Loan

 

Ngày 4/01/2006:

Buổi tiếp kiến chung đầu năm mới 2006 của ÐTC vào sáng thứ Tư 4/01/2006

 

Ngày 2/01/2006:

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Ngày Ðầu Năm 2006

Bài Giảng Thánh Lễ Ðầu Năm Mới 2006 của ÐTC Bênêđitô XVI

 


Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .