RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 03 năm 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

 

Ngày 31/03/2005:

ÐTC Gioan Phaolô II bị nhiễm trùng đường tiểu và bị sốt cao

 

Ngày 30/03/2005:

ÐTC xuất hiện bên cửa sổ để chào dân chúng tại quảng trường thánh Phêrô

Vài nhận định về những hệ luận do tình trạng sức khỏe yêu kém của ÐTC

 

Ngày 28/03/2005:

ÐTC đã không xuất hiện nơi cửa sổ để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

Sứ Ðiệp Phục Sinh năm 2005 của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Ngày 25/03/2005:

Bí Tích Thánh Thể giúp chúng ta hiểu biết về bản tính con người

ÐHY Ratzinger nhận định về tình trạng sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Ngày 24/03/2005:

Tường Thuật Thánh Lễ Làm Phép Dầu vào sáng Thứ Năm Tuần Thánh tại Roma

 

Ngày 23/03/2005:

ÐTC xuất hiện nơi cửa sổ trong thinh lặng làm dấu ban phép lành

 

Ngày 22/03/2005:

Cuộc Họp Giới Trẻ do Cộng Ðoàn Ðại Kết Taize tổ chức vào cuối năm 2005

Tình Trạng Sức Khỏe của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

 

Ngày 16/03/2005:

Giới thiệu Thư của ÐTC gởi cho Các Linh Mục nhân thứ Năm Tuần Thánh

Tổng Kết Thành Quả của Hiến Chế Mục Vụ Vui Mừng và Hy Vọng

Giới Trẻ Roma Chuẩn Bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20

 

Ngày 15/03/2005:

Buổi Tiếp Kiến Chung của ÐTC vào sáng thứ Tư 16/03/2005 được hủy bỏ

 

Ngày 14/03/2005:

Nhìn về Cuộc Ðời của Ðức Thánh Cha trong viễn tượng đời chiêm niệm

ÐTC đã xuất viện trở về lại Vatican từ hôm chiều Chúa Nhật 13/03/2005

Những Lời Huấn Ðức Của ÐTC vào Trưa Chúa Nhật 13/03/2005

 

Ngày 10/03/2005:

Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Sénégal cạnh Tòa Thánh trình Thư Ủy Nhiệm

 

Ngày 9/03/2005:

Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Georgia cạnh Tòa Thánh trình thư Ủy Nhiệm

 

Ngày 5/03/2005:

Sứ Ðiệp của ÐTC Gioan Phaolô II Cho Các Sinh Viên Âu Châu

 

Ngày 4/03/2005:

Gần 200,000 bạn trẻ đã đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Colonia

ÐTC sẽ xuất hiện và trong âm thầm đưa tay ban phép lành cho dân chúng

 

Ngày 3/03/2005:

Sứ Ðiệp của ÐTC gởi Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

Tiến Sĩ Navarro-Valls Thông Báo về Tình Trạng Sức Khỏe của ÐTC

 

Ngày 2/03/2005:

Tòa Thánh Tổ Chức Hội Thảo về Phẩm Giá của Anh Chị Em Tù Nhân

Những tiếp xúc đầu tiên của ÐTC Gioan Phaolô II với các vị Hồng Y

 

Ngày 1/03/2005:

Thứ Tư ngày 2/03/2005 không có buổi Tiếp Kiến chung của ÐTC

 


Tin Tức Thời Sự năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: April 06, 2005 .