RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

Trong Tháng 5 năm 2003

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

Tin Tức và Thời Sự trong tháng 05/2003

Toà Thánh Xác Nhận chuyến viếng thăm của ÐTC tại BOSNIA

Vài điểm được ÐTC lưu ý trong chương trình huấn luyện nhân sự truyền giáo

Kỷ niệm 160 năm thành lập Hội Nhi Ðồng Truyền Giáo tại Pháp

Ðức Hồng Y Theodore McCarrick công bố thư mục vụ về bệnh Liệt Kháng

Ðại Hội về việc Rao Giảng Phúc Âm được tổ chức tại Viêna thủ đô Áo Quốc

Các Giáo Hội tại Ðức Quốc cử hành Ngày Ðại Kết lần đầu tiên

Phản ứng sau cuộc thảo luận tại Vatican về Quyền Tối Thượng của Phêrô

ÐTC quả quyết rằng Ơn Cứu Rỗi không đến từ Vũ Khí nhưng từ Thiên Chúa

ÐTC Gioan Phaolô II gởi đại diện đến IRAK

Hai Ông Bà Song Thân của Thánh Nữ Têrêsa sắp được phong chân phước

Vài chi tiết về Giáo Hội Công Giáo tại CROAT

ÐTC cử hành thánh lễ phong hiển thánh và mừng Sinh Nhật thứ 83

Hội Ðồng Giám Mục Philippines kêu gọi ngưng bắn để thảo luận hòa bình

Tài Xế lái Xe Tải đâm thẳng vào phía sau Phủ Tổng Thống của Ðài Loan

HÐGM Philippines Kêu gọi ngưng bắn ngay lập tức tại Mindanao

Hội Nghị Các Giáo Hội Về Bệnh AIDS (SIDA) Tại Châu Phi

ÐTC Chia Buồn với Các Gia Ðình Nạn Nhân tại Colombia

ÐTC Chào Ðón và cám ơn sự phục vụ 32 Tân Vệ Binh Thụy Sĩ

Người Công Giáo Viếng Thánh Ðịa để thể hiện Tình Liên Ðới

Các Vị Giám Mục Anh Thúc Giục xây dựng Hòa Bình Tại Iraq

Sự Liên Hệ Giữa Quyền Giáo Huấn Và Chú Giải Kinh Thánh

Cuộc Họp Tìm Phương Pháp Ðể Chấm Dứt Bạo Ðộng Tại Colombia

Caritas Trợ Giúp Cấp Thiết Về Y Tế cho Iraq

HÐGM Ba Lan Khuyến Khích Tham Gia Vào Cuộc Trưng Cầu Dân Ý

Hai Chủng Sinh Bị Thiệt Mạng Trong Cuộc Tấn Công Của Phiến Quân

Hãy Ðề Cập Nguồn Gốc Kitô Giáo Trong Hiến Chương cho Âu Châu

Bị Ðuổi Ra Khỏi Nhà Thờ Của Họ Vì Không Chịu Chối Ðạo

Trợ Giúp Cho Giáo Hội Ðang Ðau Khổ

ÐTGM Diarmuid Martin Ðược Bổ Nhiệm Làm TGM Phó TGP Dublin

Tường thuật chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ÐTC (3~4/05/2003)

Cuộc chiến tranh Vi Trùng giữa Nhân Loại và Dịch Bệnh SARS

 


Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | 

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: June 06, 2003 .