RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 7 năm 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 29/07/2005:

ÐTC Bênêđitô XVI lên án việc sát hại hai nhà ngoại giao Algeri tại Iraq

 

Ngày 28/07/2005:

ÐTC bày tỏ tâm tình liên đới với những nạn lũ lụt tại miền Tây Ấn Ðộ

Ðức Bênêđitô XVI kết thúc những ngày nghỉ tại Val d'Aosta, miền Bắc Italia

 

Ngày 27/07/2005:

ÐTC khuyến khích các linh mục hãy kiên trì trong thế giới bị trần tục hóa

Cuộc Họp Hằng Năm của Cơ Quan Trợ Giúp Phát Triển

 

Ngày 25/07/2005:

Huấn đức của ÐTC Trưa Chúa Nhật 24/07/2005 tại Val d'Aosta

Chương I Phần I của Tài Liệu Làm Việc của THÐGM tháng 10/2005

 

Ngày 22/07/2005:

Những biện pháp an ninh nghiêm nhặt trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ thứ XX

 

Ngày 21/07/2005:

Phần Kết Luận Tài Liệu Làm Việc của Khóa Họp THÐGM tháng 10/2005

 

Ngày 20/07/2005:

Chương Trình chuyến thăm của ÐTC để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

Các Bạn Trẻ Nước Ngoài đến tham dự những ngày gặp gỡ tại các giáo phận Ðức

Phần Nhập Ðề của Tài Liệu Làm Việc Khóa Họp THÐGM tháng 10/2005

 

Ngày 16/07/2005:

Lời giới thiệu của ÐTGM Nicola Etêrovic trong Tài Liệu Làm Việc

 

Ngày 15/07/2005:

ÐTC đang viết sách trong những ngày nghỉ hè ở miền Núi Bắc Italia

Vài thay đổi về những ngày lễ nghỉ tại Tòa Thánh Vatican

 

Ngày 14/07/2005:

ÐHY Von Galen và Cha Charles de Foucauld sẽ được phong chân phước

 

Ngày 12/07/2005:

Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo Costantinopoli mời ÐTC đến thăm

ÐTC Bênêđitô XVI đang soạn thảo Thông Ðiệp đầu tiên của ngài

 

Ngày 11/07/2005:

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 10/07/2005

 

Ngày 9/07/2005:

Giới Thiệu Tài Liệu Làm Việc của THÐGM Thế Giới (Ðức Ông Frezza)

Giới Thiệu Tài Liệu Làm Việc của THÐGM Thế Giới (ÐTGM Eterovic)

 

Ngày 7/07/2005:

Bọn khủng bố đã đặt bom tấn công nhiều địa điểm khác nhau của London

 

Ngày 5/07/2005:

Thánh Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được rước từ Dresde đến Colonia

 

Ngày 4/07/2005:

ÐTC tiếp các giám mục Zimbabwe và mời gọi hãy dấn thân tái thiết đất nước

Phiên Họp Ðặc biệt chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu lần thứ hai

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Bênêđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật 3/07/2005

Công bố Văn Kiện Làm Việc của THÐGM Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể

 

Ngày 2/07/2005:

Phái Ðoàn của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam đến thăm Tòa Thánh

 

Ngày 1/07/2005:

ÐTC tiếp kiến vị Hiệp Sĩ Lãnh Ðạo Tối Cao của Hội Hiệp Sĩ Colombô

 


Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: August 05, 2005 .