RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong Tháng 4 năm 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 29/04/2005:

ÐTC Bênêđictô XVI sẽ tới Bari, Italia, để bế mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc

 

Ngày 27/04/2005:

35,000 bạn trẻ tụ họp nhau để chuẩn bị Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Colonia

Ðức Tân Giáo Hoàng giải thích lý do tại sao ngài chọn danh hiệu Bênêdictô XVI

Bài Giảng của ÐTC Bênêdictô XVI trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô

 

Ngày 26/04/2005:

ÐTC Bênêdictô XVI tiếp kiến những người đồng hương Ðức

 

Ngày 25/04/2005:

ÐTC Bênêdictô XVI viếng Mộ Thánh Phaolô tông đồ tại Ðền Thánh Phaolô

Tường thuật Thánh lễ Khai Mạc Thừa Tác Vụ Phêrô của Ðức Bênêdictô XVI

 

Ngày 23/04/2005:

ÐTC Benedictô XVI tiếp kiến các Ký Giả và giới Truyền Thông Xã Hội

Khái Quát về Thánh Lễ Khai Mạc Thừa Tác Vụ của ÐTC Bênêđíctô XVI

 

Ngày 22/04/2005:

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI tiếp kiến các Vị Hồng Y

Ðêm Diễn Nguyện về Cuộc Ðời và Ơn Gọi của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Ngày 21/04/2005:

Ðức Tân Giáo Hoàng Bổ Nhiệm Những Cộng Sự Viên tại Giáo Triều Roma

Thông báo Thánh lễ Khai Mạc Thừa Tác Vụ Phêrô của ÐTC Bênêđíctô XVI

Diễn từ Ðầu Tiên của Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

 

Ngày 20/04/2005:

Chương trình của ÐTC trong những ngày bắt đầu giáo triều của ngài

Vài cảm nghĩ về Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

 

Ngày 19/04/2005:

Vài chi tiết nhìn lại Mật Viện bầu Ðức Tân Giáo Hoàng Benêđictô XVI

Những Lời Ðầu Tiên của Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI

Ðức tân Giáo Hoàng Benedict XVI ban phép lành đầu tay cho toàn thế giới

Ðức Hồng Y Josef Ratzinger được bầu làm vị Giáo Hoàng thứ 265

Trong 2 Lần Bầu sáng thứ Ba 19/04/2005 chưa bầu được vị Tân Giáo Hoàng

 

Ngày 18/04/2005:

Ðức Gioan Phaolô II: Vị Giáo Hoàng của Ðức Mẹ

Tang lễ Ðức Gioan Phaolô II: một ngày lễ có một không hai trong lịch sử

Trong Lần Bầu đầu tiên của Mật Viện chưa bầu được vị Tân Giáo Hoàng

Tường Thuật về Thánh lễ cầu nguyện cho việc Bầu vị Tân Giáo Hoàng

 

Ngày 16/04/2005:

Vài chi tiết liên quan đến Mật Viện bầu Giáo Hoàng

Phiên Họp Chung lần thứ XII của các vị Hồng Y

 

Ngày 15/04/2005:

Công Bố Sứ Ðiệp cho ngày Quốc Tế Truyền Giáo 23 tháng 10 năm 2005

Phiên Họp Chung thứ XI của Các vị Hồng Y

Thánh lễ Nghi Thức Ðông Phương cầu nguyện cho đức Gioan Phaolô II

 

Ngày 14/04/2005:

ÐTC Gioan Phaolô II là mẫu gương sống đơn sơ và từ bỏ

Tường Thuật Phiên Họp Chung lần thứ X của các Vị Hồng Y

 

Ngày 13/04/2005:

Ðức Hồng Y Ruini xuất bản tập sách nhận định về những dấu chỉ thời đại

Thánh Lễ cầu nguyện cho Ðức Gioan Phaolô II của Dòng Phan Sinh

Bắc Hàn loan tin Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời

Sự trần tục hóa là thách thức đầu tiên của Giáo Hội ngày nay

Tường thuật Phiên họp chung lần thứ IX của các vị Hồng Y

Hồng Y Ðoàn tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh đến phân ưu

Nhìn lại những giây phút lúc Ðức Gioan Phaolô II được chọn làm Giáo Hoàng

 

Ngày 12/04/2005:

Tường Thuật Phiên Họp thứ VIII của các vị Hồng Y

Thánh Lễ thứ tư trong tuần Chín Ngày cầu nguyện cho Ðức Gioan Phaolô II

Vài nét về Hồng Y Ðoàn hiện nay

 

Ngày 11/04/2005:

Tín hữu có thể viếng Phần Mộ của Ðức Gioan Phaolô II từ ngày 13/04/2005

 

Ngày 10/04/2005:

Việc Phong Chân Phước cho Ðức Gioan Phaolô II tùy thuộc vào Tân Giáo Hoàng

ÐHY Camillo Ruini nhắc nhớ dung mạo mục tử của Ðức Gioan Phaolô II

 

Ngày 9/04/2005:

Một vài chi tiết đáng chú ý trong Thánh Lễ An Táng của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Ngày 8/04/2005:

Bài Giảng của ÐHY Ratzinger trong Tang Lễ của ÐTC Gioan Phaolô II

Tường Thuật Thánh Lễ An Táng cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Di Chúc của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Ngày 7/04/2005:

Chương Trình Tuần Chín Ngày Cầu Nguyện cho Ðức Gioan Phaolô II

Tường Thuật về Phiên Họp Chung Lần Thứ V của Các Vị Hồng Y

ÐTC Gioan Phaolô II và những biến cố tại Ðông Âu và Liên Sô

 

Ngày 6/04/2005:

Danh sách các vị lãnh đạo các quốc gia đến tham dự lễ An Táng của ÐTC

Mật Viện để Bầu Vị Tân Giáo Hoàng sẽ bắt đầu vào thứ Hai 18/04/2005

Phái đoàn các Ðức Giám Mục Việt Nam đã tới Roma để dự tang lễ ÐTC

Ai sẽ là vị Giáo Hoàng kế tiếp sau khi ÐTC Gioan Phaolô II qua đời

 

Ngày 5/04/2005:

Bài giảng của ÐGM Bùi Tuần trong thánh lễ cầu cho ÐTC Gioan Phaolô II

Bài giảng của ÐGM Mỹ Tho trong thánh lễ cầu cho ÐTC Gioan Phaolô II

Tôi đã xếp hàng đi viếng xác Ðức Gioan Phaolô II tại Ðền Thánh Phêrô

Sự phát triển của các tế bào trên cơ thể và vấn đề tuổi thọ của loài người

Thông Báo về Phiên Họp Chung Lần Thứ III của Các Vị Hồng Y

 

Ngày 4/04/2005:

ÐTC Gioan Phaolô II sẽ được an táng dưới tầng hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô

Những phản ứng đối với sự qua đời của Ðức Gioan Phaolô II (bài 2)

 

Ngày 3/04/2005:

Bài Huấn Ðức cuối cùng của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Tường thuật Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện cho ÐTC

Tòa Thánh công bố những chi tiết về những giây phút cuối cùng của ÐTC

Thi Hài của ÐTC sẽ được đặt trong Ðền Thánh Phêrô để dân chúng kính viếng

 

Ngày 2/04/2005:

Một vài chi tiết về các vấn đề liên hệ khi vị Giáo Hoàng qua đời

Vài phản ứng khắp nơi sau khi được tin ÐTC Gioan Phaolô II qua đời (bài 1)

Ðôi dòng sơ lược về cuộc đời của ÐTC Gioan Phaolô II (1920-2005)

ÐTC Gioan Phaolô II qua đời lúc 9 giờ 37 phút tối ngày thứ Bảy 2/04/2005

 

Ngày 1/04/2005:

ÐTC bắt đầu suy yếu tim mạch và thận, nhịp thở trở nên mau hơn

 


Tin Tức Thời Sự năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: May 06, 2005 .