"Tự Sắc" của ÐTC Beneđitô XVI

mở rộng cửa tiếp đón Huynh Ðoàn Thánh Piô X

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

"Tự Sắc" của ÐTC Beneđitô XVI cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức cũ trước Công Ðồng Vaticanô II, mở rộng cửa tiếp đón Huynh Ðoàn Thánh Piô X.

Tin Roma (Apic 8/07/2007) - Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng Ecclesia Dei (Giáo Hội Chúa) trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật Báo Il Giornale, xuất bản tại Italia, đã cho biết rằng Tự sắc của ÐTC "Summorum Pontificum Cura" (Sự chăm sóc của các vị Giáo Hoàng) --- về việc cho phép xử dụng nghi thức cũ trước Công Ðồng Vaticanô II, để cử hành Thánh Lễ bằng tiếng latinh, --- mở rộng cửa cho Huynh Ðoàn Piô X trở về hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội. Ðức Hồng Y cho biết thêm rằng nếu sau hành động này của ÐTC, mà Huynh Ðoàn Piô X không trở về với Giáo Hội, thì quả thật ngài không còn hiểu được Huynh Ðoàn này nữa. Tuy nhiên, Ðức Hồng Y cũng xác định thêm rằng Tự Sắc của ÐTC không được soạn ra chỉ vì những anh chị em thuộc nhóm thủ cựu cực đoan Lefèvre, nhưng bởi vì Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI xác tín về sự cần thiết phải nhấn mạnh đến tính cách liên tục của truyền thống, và rằng trong Giáo Hội, người ta không tiến tới bằng những đổ vỡ. Thánh lễ cũ đã không bao giờ bị bãi bỏ và cũng không bị cấm.

Trả lời cho câu hỏi về những khó khăn mà Tự Sắc có thể tạo ra trong các giáo phận, Ðức Hồng Y cho biết rằng trong lịch sử Giáo Hội những quyết định luôn luôn có kéo theo những khó khăn. Nhưng ngài hy vọng là những khó khăn có thể được vượt qua, nhờ qua cách tiếp cận vấn đề được ÐTC đề ra trong Tự Sắc.

Ðức Hồng Y nhắc rằng Sách Lễ được soạn lại và công bố vào năm 1962 là sách lễ được phép dùng, để cử hành Thánh Lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức cũ, trước công đồng Vaticanô II.

Trả lời cho vấn nạn nói rằng Tự Sắc của ÐTC làm cho quyền hành của Vị Giám Mục Giáo Phận bị giảm yếu đi, Ðức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos quả quyết rằng Vai Trò và Quyền Hành của vị Giám Mục giáo phận được Tự Sắc bảo đảm, và rằng giáo luật không bị thay đổi điều chi cả. Ðức Hồng Y giải thích thêm như sau: "Cảm thức mục vụ của vị giám mục thường quyền tại giáo phận (Ordinarius) chắc chắn sẽ tìm gặp con đường để cổ võ sự hiệp nhất Giáo Hội, và giúp tránh đi nguy hiểm ly giáo. Ðức Hồng Y xác định rằng, với Tự Sắc cho phép cử hành thánh lễ bằng tiếng latinh theo nghi thức cũ trước Công Ðồng Vaticanô II (1962-1965), với sách lễ đã được Ðức Gioan XXIII canh tân và công bố năm 1962, ÐTC Bênêđitô XVI không đi khác hướng với hướng do Công Ðồng Vaticanô II đề ra.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page