RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 6 năm 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 30/06/2006:

ÐTC đã kêu gọi hãy bảo vệ gia đình trong buổi tiếp Tân Ðại Sứ Uruguay

Giáo Xứ Chính Tòa Phủ Cam Tổ Chức Vui Chơi Hội Trại

Phim Tài Liệu Về Cuộc Ðời Ðức Giám Mục Thừa Sai Allys Lý

ÐTGM Eterovic giới thiệu Văn Kiện Ðại Cương chuẩn bị THÐGM Phi Châu

 

Ngày 28/06/2006:

ÐHY Arinze giới thiệu Văn Kiện Ðại Cương chuẩn bị THÐGM Phi Châu

 

Ngày 24/06/2006:

Những Lời ÐTC nói về việc bổ nhiệm Ðức Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

 

Ngày 22/06/2006:

Thông báo của ÐHY Angelo Sodano, đương kim Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

ÐTC bổ nhiệm ÐHY Tarcisio Bertone giữ chức Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

 

Ngày 19/06/2006:

Huấn Ðức của ÐTC Trưa Chúa Nhật Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

 

Ngày 16/06/2006:

Ngày 23/06/2006 là Ngày Cầu Nguyện cho sự Thánh Hoá Các Linh Mục

Khoá Tu Nghiệp và Tĩnh Tâm tại Giêrusalem dành cho các linh mục thế giới

ÐTC cử hành Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vào chiều 15/06/2006

 

Ngày 12/06/2006:

Huấn Ðức của ÐTC vào Trưa Chúa Nhật, 11/06/2006, Lễ Chúa Ba Ngôi

 

Ngày 9/06/2006:

Kết quả Bóng Ðá Thế Giới - FIFA World Cup Germany 2006

 

Ngày 5/06/2006:

Bài Giảng của ÐTC trong Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 4/06/2006

 

Ngày 4/06/2006:

Huấn Ðức của ÐTC trong ngày Áp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 3/06/2006

 

Ngày 3/06/2006:

Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Truyền Giáo Năm 2006

 

Ngày 2/06/2006:

Hai Hội Dòng Bản Ðịa Ở Huế Tổ Chức Lễ Giỗ Ðức Cha Giuse Allys Lý (1852-1936)

Sứ Ðiệp của ÐTC gởi cho các tham dự viên Ðại Hội Quốc Tế Các Phong Trào Giáo Hội

 

Ngày 1/06/2006:

ÐHY Martini được Ðại Học Do Thái tại Giêrusalem trao tặng bằng Tiến Sĩ Danh Dự

 


Tin Tức năm 2006 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | |

Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .