RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 2 năm 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 28/02/2004:

ÐTC trở thành vị giáo hoàng hướng dẫn giáo hội lâu vào hàng thứ III

ÐTC và những cộng sự viên của ngài Cấm Phòng Mùa Chay

 

Ngày 27/02/2004:

Tuần Lễ Hội Thảo về Công Việc Tái Rao Giảng Phúc Âm

Văn Kiện quy định việc giảng dạy tiếng Latinh trong chủng viện

Tòa Thánh tỏ ra lo ngại về tình hình tại HAITI

Thái độ sống nội tâm làm linh hồn cho những thực hành đạo đức

 

Ngày 26/02/2004:

ÐTC khuyến khích các linh mục hãy chăm sóc mục vụ cho các gia đình

 

Ngày 22/02/2004:

ÐHY Lustiger bày tỏ lập trường đối với bộ phim Cuộc Thương Khó

Ðức Thượng Phụ giáo chủ chính thống Moscowa tiếp ÐHY Kasper

ÐTC lên tiếng chống lại cuộc nổ bôm tự sát tại Giêrusalem 22/02/2004

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 22/02/2004

 

Ngày 21/02/2004:

ÐTC tiếp kiến những tham dự viên của Hàn Lâm Viện Sự Sống

 

Ngày 20/02/2004:

ÐTC kêu gọi huấn luyện giáo lý cho thiếu nhi và những người trẻ

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Các Giám Mục Bạn của Phong Trào Focolare

 

Ngày 19/02/2004:

Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger nhận định về thế kỷ thứ XX

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống

ÐTC phong 6 vị hiển thánh vào Chúa Nhật 16/05/2004

 

Ngày 17/02/2004:

ÐTC chủ sự Lễ Nghi xức tro trong Ðền Thờ Thánh Phêrô 25/02/2004

Ðại Học ở OPOLE bên BaLan tặng bằng tiến sĩ danh dự cho ÐTC

 

Ngày 16/02/2004:

Phản ứng của Mel Gibson đối với bộ Phim Cuộc Thương Khó

Chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Walter Kasper tại Moscowa

 

Ngày 15/02/2004:

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến vai trò của Kitô giáo tại Âu Châu

 

Ngày 13/02/2004:

Kinh Thánh, Những người Do Thái và cái chết của Chúa Giêsu

Bộ phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô của đạo diễn Mel Gibson

Cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và giới trẻ Thụy Sĩ vào tháng 6/2004

Ước mong giới Truyền Thông phổ biến đầy đủ Văn Kiện Giáo Hội

Ðức Cố HY Opilio Rossi là vị mục tử được Ðức Tin nuôi dưỡng

 

Ngày 12/02/2004:

ÐTC kêu gọi tha thứ và hòa giải để xây dựng Hòa Bình lâu dài

Hãy thay thế "luật của sức mạnh" bằng "sức mạnh của luật"

ÐTC cám ơn những bệnh nhân đã hy sinh để cầu nguyện cho ngài

Chủ Ðề Khóa Họp thứ 11 của Thượng HÐGM Thế Giới

Giáo Huấn của ÐTC nhân ngày Quốc Tế các Bệnh Nhân

 

Ngày 11/02/2004:

Kỷ Niệm 75 năm Hòa Ước Latran giữa Vatican và Italia

ÐTC chấp nhận đơn từ nhiệm của ÐHY Somalo và ÐHY Schotte

 

Ngày 1/02/2004:

Trang WEB Vatican có được 22 triệu lần viếng thăm trong năm 2003

ÐTC kêu gọi nâng đỡ các gia đình và ủng hộ phong trào sự sống

 


Tin Tức Thời Sự năm 2004 :  | | tháng 1 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: March 03, 2004 .