RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 4 năm 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 30/04/2004:

Liên Hiệp Âu Châu được nới rộng thêm 10 quốc gia nữa

 

Ngày 29/04/2004:

ÐTC tiếp các giám mục Hoa Kỳ thuộc 2 giáo tỉnh Baltimore và Washington

 

Ngày 28/04/2004:

ÐTC kêu gọi các tín hữu hãy tin tưởng vào Thiên Chúa

 

Ngày 27/04/2004:

Thời hạn chót để tham khảo về Bản Tóm Lược sách Giáo Lý

Công bố Sứ Ðiệp cho Ngày Quốc Tế Truyền Giáo năm 2004

ÐTC phong chức cho 26 tân linh mục vào Chúa Nhật 2/05/2004

 

Ngày 26/04/2004:

ÐTC Tôn phong 6 vị tân Chân Phước vào Chúa Nhật 25/04/2004

 

Ngày 24/04/2004:

ÐTC gởi ÐHY RUINI đến thăm Hội Ðường Do Thái tại Roma

 

Ngày 23/04/2004:

ÐHY Francis Arinze giới thiệu Huấn Thị Bí Tích của Ơn Cứu Rỗi

 

Ngày 21/04/2004:

ÐTC giải thích Thánh Vịnh 26 về lòng tin tưởng vào Thiên Chúa

 

Ngày 20/04/2004:

Kỷ Niệm 50 năm thành lập phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng

Kinh Thánh là nguồn cung cấp định hướng cho cuộc đời con người

 

Ngày 19/04/2004:

Công bố Huấn Thị mới liên quan đến việc cử hành Bí Tích Thánh Thể

Phiên Họp Hằng Năm của Ủy Ban quốc tế về Kinh Thánh

Huấn đức của Ðức Thánh Cha vào Trưa Chúa Nhật 18/04/2004

 

Ngày 14/04/2004:

750,000 chữ ký yêu cầu nhắc đến gia tài kitô trong Hiến Pháp Âu Châu

ÐHY Ignaxiô Moussa Daoud viếng thăm các cộng đoàn Công Giáo

ÐTC tiếp kiến chung 25,000 tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô

 

Ngày 13/04/2004:

Cuộc Họp Mặt Giới Trẻ Âu Châu vào cuối năm 2004 tại Lisbonne

 

Ngày 12/04/2004:

ÐTC Gioan Phaolô II phó dâng thế giới cho Ðức Maria

 

Ngày 11/04/2004:

Chúa Nhật II Phục Sinh là Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Nhân Từ

 

Ngày 9/04/2004:

Những Lời nhắn nhủ của ÐTC sau khi tham dự Ðàng Thánh Giá

ÐTC ban bí tích Hòa Giải cho các tín hữu trong Ðền Thờ Phêrô

 

Ngày 8/04/2004:

Sứ Ðiệp Phục Sinh của Ðức Giáo Chủ Giêrusalem Michel Sabbah

ÐTC Gioan Phaolô II giải thích ý nghĩa của Ba Ngày Thánh

 

Ngày 7/04/2004:

Tòa Thánh phản đối Trung Quốc Bắt Tù Ðức Cha Jia ZHIGUO

Thư ÐTC gởi cho các linh mục nhân ngày thứ Năm Tuần Thánh

 

Ngày 6/04/2004:

ÐHY Dario Hoyos Giới Thiệu Thư của ÐTC gởi cho các linh mục

 

Ngày 5/04/2004:

ÐTC tiếp kiến Giới Trẻ Ðại Học của Phong Trào Opus Dei

ÐTC Gioan Phaolô II tiếp kiến tổng thống nước Costa Rica

Tường thuật Chúa Nhật Lễ Lá và Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Roma

 

Ngày 2/04/2004:

ÐTC khuyến khích các bạn trẻ hãy sống phó thác cho Chúa Kitô

ÐTC sắp công bố Thư gởi cho các Linh Mục

 

Ngày 1/04/2004:

Cuộc khủng hoảng Do Thái Palestine là Mẹ của mọi cuộc khủng hoảng

 


Tin Tức Thời Sự năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức Thời Sự năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: May 19, 2004 .