RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tức và Thời Sự

trong tháng 11 năm 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Những Tin Tức và Thời Sự mới nhất (Hot News)

 

Ngày 30/11/2005:

ÐHY Sepe chủ sự thánh lễ tại ÐCV Hà Nội và nói chuyện với các đại chủng sinh

 

Ngày 29/11/2005:

Hình ảnh lễ phong chức cho 57 tân linh mục tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

Tường thuật Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục cho 57 Phó Tế ngày 29/11/2005

ÐTC bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn văn Ðệ làm Giám mục phụ tá GP Bùi Chu

 

Ngày 28/11/2005:

Tường thuật buổi gặp gỡ giữa Ðức Hồng Y Sepe và chính quyền Việt Nam

Giáo phận Hà Nội vui mừng đón tiếp ÐHY Sepe và Phái đoàn Tòa Thánh

 

Ngày 27/11/2005:

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật I Mùa Vọng

Chương trình chi tiết về chuyến thăm Việt Nam của ÐHY Crescenzio Sepe

 

Ngày 26/11/2005:

ÐHY Crescenzio Sepe lên đường viếng thăm Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam

 

Ngày 25/11/2005:

ÐTC viếng thăm Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm khai mạc niên học mới

Huấn đức của ÐTC Trưa Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua, ngày 20/11/2005

Ðạo luật mới của Tchequi giới hạn sự tự do của Giáo Hội Công Giáo và Tin Lành

Tự Sắc của ÐTC về sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo

 

Ngày 23/11/2005:

Ngày Quốc Tế Chống Bạo Hành đối Với Người Nữ

Phái Ðoàn Vatican đến Istanbul để mừng lễ quan thầy Giáo Hội Chính Thống

ÐTGM Orlando Quevedo được chọn làm Tổng Thư Ký Liên HÐGM Á Châu

 

Ngày 22/11/2005:

ÐTC Tiếp Kiến Những Vị đã trúng Giải Thưởng Nobel Hoà Bình

 

Ngày 21/11/2005:

ÐHY Angelo Sodano mừng sinh nhật thứ 78 vào ngày 23/11/2005

ÐTC Beneditô XVI nói lên ước mong được viếng thăm Ðức Bartôlômêô I

 

Ngày 18/11/2005:

ÐHY Jean Louis Tauran đến thăm Ðài Loan từ ngày 20 đến 27/11/2005

ÐTC xem bộ phim về Cuộc Ðời của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Ngày 16/11/2005:

Dòng Don Bosco mừng kỷ niệm 100 năm đến Truyền Giáo tại Trung Quốc

 

Ngày 15/11/2005:

Huấn Ðức ÐTC trong ngày tôn phong 3 vị Tân Chân Phước, 13/11/2005

 

Ngày 14/11/2005:

Ðức Thánh Cha kêu gọi hãy đọc và suy niệm Kinh Thánh

Thánh Lễ Phong Chân Phước vào Sáng Chúa Nhật 13/11/2005 tại Roma

 

Ngày 12/11/2005:

Tâm tình của Vị Cáo Thỉnh Viên Án Phong Thánh cho cha Charles de Foucauld

 

Ngày 11/11/2005:

ÐTC cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho các ÐHY và GM đã qua đời

 

Ngày 10/11/2005:

Phát hành Sách "Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo" ấn bản bằng tiếng Pháp

 

Ngày 8/11/2005:

Cha Charles de Foucauld sẽ được tôn phong Chân Phước vào ngày 13/11/2005

 

Ngày 1/11/2005:

ÐTC nói về sự hiệp thông với các thánh và ý nghĩa việc cầu nguyện cho các đẳng

 


Tin Tức năm 2005 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | |

Tin Tức năm 2004 :  | | tháng 1 | | tháng 2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | | 

Tin Tức năm 2003 :  | | tháng 1&2 | | tháng 3 | | tháng 4 | | tháng 5 | | tháng 6 | |

| | tháng 7 | | tháng 8 | | tháng 9 | | tháng 10 | | tháng 11 | | tháng 12 | |

Tin Tức năm 2002 :  | | tháng 1~4 | | tháng 5 | | tháng 6 | | tháng 7 | | tháng 8 | |

| | tháng 9 | | tháng 10~12 | |

Tin Tức năm 2001 :  | | tháng 1~3 | | tháng 4~7 | | tháng 8~12 | |

Tin Tức năm 2000 : | | Tin Tức Thời Sự tháng 7~12 năm 2000 | |

| | Thời Sự tháng 1~6 năm 2000 | | Tin Tức năm 2000 | |

Tin Tức trong năm 1999 | | thời sự tháng 1~6/1999 | | thời sự tháng 7~12/1999 | |
Tin Tức trong năm 1998 | | thời sự tháng 1~6/1998 | | thời sự tháng 7~12/1998 | |
Tin Tức trong năm 1997  | | Thời Sự trong năm 1997 | | 

Sứ Ðiệp và Diễn Văn của ÐTC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: December 08, 2005 .