ÐTC bổ nhiệm ÐTGM Dominique Mamberti

làm Tân bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, người Marocco, gốc Pháp, hiện là sứ thần Tòa Thánh tại Sudan và Eritrêa, làm Tân bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, kế nhiệm đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, người được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Quốc Gia Thành Phố Vatican.


Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, Tân Bộ Trường Ngoại Giao Tòa Thánh, --- chức vụ được gọi chính thức là Tổng Thư Ký đặc trách liên lạc với các quốc gia.


Tin Vatican (Vat 15/09/2006) - Ngày thứ Sáu , 15 tháng 9 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, người Marocco, gốc Pháp, hiện là sứ thần Tòa Thánh tại Sudan và Eritrêa, làm Tân bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, kế nhiệm đức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, người được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Quốc Gia Thành Phố Vatican.

Ðức Tân Bộ Trường Ngoại Giao Tòa Thánh, --- chức vụ được gọi chính thức là Tổng Thư Ký đặc trách liên lạc với các quốc gia --- đây là như chức vụ Phụ Tá Quốc Vụ Khanh đặc trách ngoại vụ.

Ðược biết, tại phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh có hai vị Phụ Tá --- (được gọi là Tổng Thư Ký) --- một vị đặc trách nội vụ, tương đương bộ trưởng nội vụ nơi các quốc gia, và một vị đặc trách liên lạc với các quốc gia (ngoại vụ), tương đương chức vụ ngoại trưởng nơi các quốc gia.

Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, 54 tuổi, tân ngoại trưởng tòa thánh, sinh ngày 7 tháng 3 năm 1952, tại Marrakech thuộc Tổng Giáo Phặn Rabat, Marocco; được thụ phong linh mục ngày 20 tháng 9 năm 1981; ngài đã nhập ngành ngoại giao Tòa Thánh, và bắt đầu phục vụ trong ngành ngoại giao, từ tháng 3 năm 1986. Ngày 3 tháng 7 năm 2002, ngài được thăng Tổng Giám Mục, làm sứ thần ngoại giao Tòa Thánh tại Sudan, và từ tháng 2 năm 2004, đến nay, ngài kiêm luôn trách vụ sứ thần Tòa Thánh tại Eritrêa. Ngài nói thông thạo các thứ tiếng Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page