Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone

chính thức thi hành trách vụ

Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày 15 tháng 9 năm 2006, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, chính thức thi hành trách vụ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, thay thế Ðức Hồng Y Angelo Sodano, được ÐTC Bênêđitô XVI chấp nhận đơn từ nhiệm, vì cao tuổi.

Tin Vatican (Vat. Zenit 15/09/2006) - Thứ Sáu, ngày 15 tháng 9 năm 2006, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, chính thức thi hành trách vụ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, thay thế Ðức Hồng Y Angelo Sodano, được ÐTC Bênêđitô XVI chấp nhận đơn từ nhiệm, vì cao tuổi.


Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (hình phải) chụp hình chung với ÐTC Beneđitô XVI (hình giữa) và Ðức Hồng Y Angelo Sodano, cựu Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (hình trái).


Ðược biết, hôm ngày 22 tháng 6 năm 2006, ÐTC Bênêditô XVI công bố việc bổ nhiệm Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tổng Giám Mục Genova, miền Trung Bắc Italia, làm tân quốc vụ khanh, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2006, kế nhiệm Ðức Hồng Y Angelo Sodano.

Ðức Tân Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, sinh ngày 2 tháng 12 năm 1934, tại làng Romano Canavese (Ca-na-vê-sê), là người con thứ năm, trong gia đình có 8 người con. Ðức Hồng Y đã cho nguyệt san "30 Ngày", biết rằng thân phụ ngài là nông dân, và là người duy nhất trong làng Romano Canavese đăng ký mua đọc báo "Quan Sát Viên Roma", ngoại trừ cha sở. Mẹ ngài có lập trường chính trị chống phát xít, lúc đầu hăng say hoạt động chính trị trong Ðảng "Nhân Dân Italia", rồi sau đó gia nhập đảng "Dân Chủ Thiên Chúa Giáo".

Cũng trong cuộc phỏng vấn dài với Nguyệt San "30 Ngày", như vừa nói trên, Ðức Hồng Y Bertone (Ber-tô-nê) cho biết rằng Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã thông tin cho ngài biết là muốn chọn ngài làm Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, kế nhiệm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, từ tháng 12 năm 2005. Ngài đã xin một thời gian suy nghĩ và cầu nguyện, rồi sau đó mới đồng thuận. Tuy nhiên lúc đó, ngài đã trình bày với Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI là ngài không nói được tiếng Anh, thì Ðức Thánh Cha đã khuyên ngài với lặp luận rằng đã có nhiều nhà chính trị nổi tiếng, chẳng hạn như Ông Helmut Kohl (Kơl), cựu thủ tướng Cộng Hòa Liên Bang Ðức không biết tiếng Anh. Vả lại Tòa Thánh có nhiều vị thông dịch viên tiếng Anh tài ba. Hơn nữa, Ðức HồngY Bertone, tân quốc vụ khanh tòa thánh, nói thành thạo các thứ tiếng khác, như Pháp, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Tiếng Anh, thì ngài có thể đọc hiểu, nhưng không nói thành thạo.

Là Tu sĩ dòng Don Bosco, Ðức Hồng Y Bertone, trước hết đã có bằng Cử Nhân Thần Học, với luận án cử nhân có tựa đề là: Sự Bao Dung và Tự Do Tôn Giáo. Sau đó, ngài tiếp tục học giáo luật và đã tốt nghiệp với bằng tiến sĩ Giáo Luật, với luân án tiến sĩ có đề tài như sau: "Việc cai trị Giáo Hội theo tư tưởng của Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XIV, Ðức Lambertini, giáo hoàng từ năm 1740 đến năm 1758."

Ngài đã trải qua thời gian dài làm giáo sư Thần Học Luân Lý, rồi Khoa Trưởng Phân Khoa Giáo Luật, và cuối cùng Viện Trưởng Viện Ðại Học Giáo Hoàng của các Tu Sĩ Don Bosco tại Roma, tức Ðại Học Salesianum (Sa-lê-si-a-num). Tuy là nhà trí thức, chuyên môn về cả hai khoa luật, luật đạo và luật đời, nhưng Ðức Hồng Y cũng dấn thân hoạt động nhiều trong lãnh vực mục vụ. Ngài đã thường cộng tác với các giáo xứ liên quan đến việc cổ võ phát triển vai trò của Giáo Dân. Ngài bắt đầu làm việc cho Tòa Thánh, kể từ khi được mời cộng tác trong giai đoạn cuối cùng duyệt lại bộ Giáo Luật mới, đã được công bố vào năm 1983. Từ năm 1984, ngài đã cộng tác với Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, với tư cách là cố vấn của Bộ Giáo Lý Ðức Tin. Mùng 1 tháng 8 năm 1991, Ngài được thăng Tổng Giám Mục Vercelli, một giáo phận cổ nhất miền Piemonte (Pi-ê-mon-tê) , Bắc Italia. Nhưng bốn năm sau, ngày 13 tháng 6 năm 1995, Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lại gọi ngài về phục vụ Tòa Thánh, với tư cách là Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin, cộng tác viên gần gủi nhất của Ðức Hồng Y Josef Ratzinger, lúc đó là Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Nhắc lại vài công việc khó khăn và tế nhị nhất ngài đã trải qua tại Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Ðức Hồng Y Bertone, Tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết trước hết đó là vào năm 1988, với tư cách là Cố Vấn của Bộ Giáo Lý Ðức Tin, ngài đã tháp tùng Ðức Hồng Y Ratzinger để thảo luận với Ðức Cha Marcel Lefèvre, vị lãnh đạo nhóm bảo thủ cực đoan, được gọi là "Huynh Ðoàn Thánh Piô X".

Biến cố đau buồn thứ hai, là vào năm 2001, với tư cách là Tổng Thư Ký Bộ Giáo Lý Ðức Tin, ngày đã được Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trao cho nhiệm vụ giúp Ðức Tổng Giám Mục Milingo, trở về lại với giáo hội công giáo sau khi đã đi theo giáo phái Moon, và kết hôn với bà Maria Sung, người đại hàn, thành viên của giáo phái.

Ðức Hồng y đã tâm sự như sau: "Về sự việc này, tôi chỉ muốn nói rằng tôi hết sức vui mừng vì lần đó Ðức Tổng Giám Mục Milingo đã trở lại với giáo hội công giáo. Tôi đã vui mừng bao nhiêu, thì giờ đây tôi cũng buồn bấy nhiêu, khi tổng giám mục Milingo sa ngã lại lần thứ hai. Tôi hy vọng và cầu ngyện cho ngài được dứt khoát trở lại với giáo hội. Tôi phó thác việc này cho lời khẩn cầu của người tôi tớ Chúa, Ðức Gioan Phaolô II.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page