Ðiện Văn Chia Buồn

Của Ðức Hồng Y Ivan Dias

gửi Giáo Phận Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiện Văn Chia Buồn Của Ðức Hồng Y Ivan Dias gửi Giáo Phận Bắc Ninh.

Rôma, ngày 29 tháng 09 năm 2006


Ðức Hồng Y Ivan Dias, người Ấn Ðộ, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc.


Ðiện Văn Chia Buồn Của Ðức Hồng Y Ivan Dias,

Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc

Kính gửi: Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt,

Tổng Giám mục Giáo tỉnh Hà nội.

Thưa Ðức Cha,

Ðược tin Ðức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã qua đời. Tôi xin Ðức Cha chuyển tới các linh mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các tín hữu Giáo phận Bắc Ninh lời chia buồn sâu sắc của tôi.

Hiệp ý cầu nguyện với gia đình Giáo phận, tôi nài xin Chúa là Cha rất giàu lòng thương xót đón nhận vị mục tử quảng đại và trung tín của chúng ta vào Nước Trời và ban cho Ngài niềm vui, ánh sáng và an nghỉ đời đời.

Thân ái,

 

Ðức Hồng Y Ivan Dias

Tổng trưởng bộ truyền giảng Tin mừng

(Ðã ký)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page