Ðức Hồng Y Bertone

Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

mô tả về giáo triều Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Bertone, Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, từ ngày 15 tháng 9 năm 2006, mô tả về giáo triều Roma.

Tin Vatican (Apic 20/09/2006) - Trả lời những câu hỏi của Tuần Báo "Gia Ðình Kitô", xuất bản bằng tiếng Ý, hôm ngày 24 tháng 9, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân quốc vụ khanh Toà Thánh từ ngày 15 tháng 9, đã cho biết rằng công cuộc canh tân giáo triều Roma hệ tại trước hết nơi việc tuyển chọn những vị làm việc tại các Bộ, các cơ quan của giáo triều, và rằng sứ vụ quốc vụ khanh của ngài có hai đặc điểm chính: tính cách mục vụ và tính cách đới thoại với Hồi giáo.


Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (hình phải) chụp hình chung với ÐTC Beneđitô XVI (hình giữa) và Ðức Hồng Y Angelo Sodano, cựu Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh (hình trái).


Ðức Hồng Y Bertone cho biết thêm rằng công cuộc canh tân giáo triều Roma trong tương lai, nhắm thực hiện những yêu cầu của các giám mục và đáp lại những nhu cầu đang được từ từ biểu lộ. Công cuộc canh tân này không những có liên quan đến việc xét lại các cơ cấu tổ chức hiện hành, qua việc nhập lại hoặc thay đổi các bộ các cơ cấu tuỳ theo hoàn cảnh, nhưng nhất là có liên quan đến phần nhân sự, linh hồn của các cơ cấu, theo chương trình mục vụ mà Ðức Bênêđitô XVI đã biểu lộ qua các bài diễn văn công khai của ngài hoặc qua những chỉ thị riêng.

Liên quan đến sứ vụ quốc vụ khanh của chính ngài, Ðức Hồng Y Bertone mô tả công việc của ngài theo hai hướng: nội tại và hướng ngoại.

Trong nội bộ giáo hội, đó là công việc thiết lập những tương quan với các giám mục và các tín hữu đang loan báo và làm chứng cho Tin Mừng tại tất cả mọi nơi trên thế giới; và hướng ngọai, là công việc liên lạc với các quốc gia, các dân tộc trên thế giới. Ðức Hồng Y nhận định như sau: "Trong quá khứ, Giáo Hội đã không bao giờ sợ phải can thiệp và lên tiếng cảnh báo; trong tương lai cũng sẽ là như vậy, và về tất cả mọi vấn đề thiết yếu như việc bảo vệ mạng sống con người, việc chống lại mọi lạm dụng xúc phạm đến phẩm giá con người, việc bảo vệ hoà bình và bảo vệ môi sinh, vấn đề nợ nước ngoài nơi các quốc gia nghèo, vấn đề hiệp nhất những người kitô, vấn đề liên lạc và đối thọai với các tôn giáo lớn trên thế giới, nhất là với Hồi giáo.

Ðức Hồng Y Bertone đã nhấn mạnh với tuần báo "Gia Ðình Kitô" rằng đặc tính nổi bật nhất của giáo triều Roma dưới quyền của Ðức Bênêđitô XVI, là và sẽ là đặc tính mục vụ. Ngài cũng tâm sự rằng việc đầu tiên ngài đã làm khi bắt đầu sứ vụ quốc vụ khanh Toà Thánh, là đến cầu nguyện tại phần mộ của các vị giáo hoàng, dưới hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô, nhất là trước phần mộ của Ðức Giáo Hoàng Piô XII, là vị đã từng giữ chức vụ quốc vụ khanh Toà Thánh, trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô trên ngai toà Roma. Và theo nhận định của Ðức Hồng Y Bertone, thì trong thời gian thi hành sứ vụ quốc vụ khanh Toà Thánh, Ðức Piô XII đã thành công mở ra những tương quan với thế giới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page