Ðức Hồng Y Angelo Sodano

cho xuất bản một tập sách

để ghi nhớ 15 năm Ðức Hồng Y phục vụ

với tư cách Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Angelo Sodano cho xuất bản một tập sách để ghi nhớ 15 năm Ðức Hồng Y phục vụ với tư cách Quốc Vụ Khanh Toà Thánh.

Tin Roma (Apic 4/09/2006) - Ðức Hồng Y Angelo Sodano, vị cộng tác thân cận nhất của Ðức Gioan Phaolô II và của Ðức Bênêđitô XVI, sẽ rời nhiệm vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh vào ngày 15 tháng 9 năm 2006, chỉ vài ngày truớc khi Ðức Hồng Y mừng sinh nhật thứ 79.

Vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 2006, Phòng báo chí Toà Thánh sẽ tổ chức cuộc họp báo để giới thiệu tập sách của Ðức Hồng Y quy góp những diễn văn của ngài trong các biến cố ngoại giao và tôn giáo, trong vòng 15 năm Ðức Hồng Y phục vụ với tư cách Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, tức từ ngày 29 tháng 6 năm 1991 đến tháng 9 năm 2006. Tập sách có tựa đề là: "Men Phúc Âm, sự hiện diện của Toà Thánh trong sinh họat của các dân tộc" và do Nhà Sách Vatican xuất bản, trong ấn bản bằng tiếng Ý.

Trong Mục thời sự lần tới chúng tôi sẽ giới thiệu nội dung của cuộc họp báo ngày 7 tháng 9 năm 2006. Mong quý vị sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page