Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone

Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

lần đầu tiên gặp gỡ chính thức

ngoại giao đoàn cạnh Toà Thánh.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, lần đầu tiên gặp gỡ chính thức ngoại giao đoàn cạnh Toà Thánh.

Tin Vatican (Apic, Vat. 29/09/2006) - Sáng thứ Sáu 29 tháng 9 năm 2006, tại Phòng Lễ Tước ở Ðiện Tông Toà Vatican, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Tân Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, từ ngày 15 tháng 9 năm 2006, đã gặp gỡ chính thức lần đầu tiên với ngọai giao đoàn cạnh Toà Thánh. Cuộc gặp gỡ đã kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong bài diễn văn bằng tiếng Pháp, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã nhấn mạnh về việc những Văn Kiện của Toà Thánh cần được các nhà ngọai giao cạnh Tòa Thánh nghiên cứu cặn kẻ. Ðức Hồng Y đã nói như sau:

"Những văn kiện của Toà Thánh, --- nhất là những bản văn của giáo huấn được soi sáng của các vị giáo hoàng thời sau thế chiến, --- không phải là những bản văn mà người ta có thể chỉ đọc lướt qua, hoặc tệ hơn, bỏ qua không biết đến". Theo Ðức Hồng Y Bertone, đây là những bản văn cần được chú ý đọc và được đem ra suy nghĩ, ngõ hầu những tư tưởng có thể được diễn dịch ra trong những hành động cụ thể, và ngõ hầu thế giới có thể "nhìn thấy sức mạnh và tính cách thời sự của sứ điệp kitô, trong việc hiến thân và lòng can đảm của những người kitô họat động cho hoà bình cho tất cả mọi người.

Ðức Hồng Y nhắc lại rằng những vị đại sứ và những nhà ngọai giao cần phải là những "người thợ xây dựng hoà bình", những con người của nhân quyền, của lý trí, và của sự đối thọai thành thật. Các ngài cần dấn thân để phục hồi tình liên đới giữa các dân tộc, nhất là để suy tư lại về vấn đề những món nợ nước ngoài của những quốc gia nghèo, sao cho không bao giờ còn có những con người, nhất là những trẻ nhỏ, phải chết vì đói hoặc vì bệnh tật, và sao cho không bao giờ còn có những con người bị hất hủi, bị đối xử tệ bạc vì những niềm xác tín tôn giáo của họ.

Ðức Hồng Y đã nhấn mạnh đến những hình thức bạo lực gây ra cho người nữ, cho những trẻ nhỏ đã được sinh ra và cho những thai nhi. Việc bảo vệ sự sống, từ giây phút được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, việc bảo vệ gia đình được thiết lập trên hôn nhân, cần phải là những đề tài thiết yếu trong đời sống xã hội.

Kết thúc bài diễn văn bằng tiếng Pháp, Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone cho biết rằng Giáo Hội cũng như những cộng đồng Kitô sẽ không bao giờ ngưng nghiên cứu và suy tư về bốn lãnh vực quan trọng như sau:

1. Việc bênh vực xã hội để bảo đảm cho có một trật tự khách quan và việc bênh vực những nhân quyền;

2. Việc lên án chiến tranh dựa trên những nguyên tắc luân lý và việc lọai trừ chiến tranh như là phương tiện để giải quyết những xung đột có thể xảy ra giữa các quốc gia;

3. Việc an ninh cho nhân loại nhờ qua những phương thế ưu tiên không vũ trang và qua việc củng cố những cơ cầu chính trị, kinh tế và xã hội;

4. việc tài giảm vũ khí.

Sau bài diễn văn, Ðức Hồng Y đã đến bắt tay chào từng nhà ngọai giao cạnh Toà Thánh hiện diện trong buổi gặp gỡ. Ðược biết, hiện đã có 174 quốc gia có liên lạc ngoại giao đầy đủ với Toà Thánh. Ngoài ra, còn có hai tổ chức, là Cộng Ðồng Âu Châu và Hội Hiệp Sĩ Malta, và hai Sứ Bộ đặc biệt, là Sứ Bộ của Liên Bang Russie, và Sứ Bộ của Tổ Chức Giải Phóng Palestine, cũng có những liên lạc ngọai giao với Toà Thánh.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page