ÐTC Bênêđitô XVI tiếp kiến

Tân Ðại Sứ Ðức cạnh Toà Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tiếp kiến Tân Ðại Sứ Ðức cạnh Toà Thánh.

Tin Vatican (Radiogiornale 28/09/2006) - Trưa Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2006, tại Castel Gandolfo, ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp kiến Ông Hans Henning Horstmann, Tân Ðại Sứ Ðức cạnh Toà Thánh, đến trình thư ủy nhiệm. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, ÐTC đã nhắc lại chuyến viếng thăm quê hương của ngài từ ngày 9 đến 14 tháng 9 năm 2006, với lòng biết ơn, vừa đồng thời trình bày lập trường của Toà Thánh về nhiều vấn đề khác nhau, trên bình diện xã hội và luân lý, về việc bảo vệ sự sống và gia đình, về những quyền lợi của anh chị em di dân, nhất là về việc bảo vệ những người kitô đang bị bách hại.

Cách chung ÐTC đã nhận định như sau: "Bất cứ nơi nào cộng đoàn sinhhọat lành mạnh, và bất cứ nơi nào các cá nhân tín hữu hướng đến điều thiện nhờ đức tin soi sáng, thì ở đó sinh hoạt xã hội trở nên tốt đẹp hơn và người công dân được hổ trợ để phục vụ tốt cho công ích."

ÐTC cũng nhắc đến một quan niệm hết sức thân yêu với ngài, là quan niệm niệm về sự bao dung. ÐTC đã nói như sau: "Giáo Hội không có thái độ áp đặt. Giáo Hội không ép buộc bất cứ ai phải chấp nhận sứ điệp Tin Mừng. Vì thế, cuộc gặp gỡ với kẻ khác phải được ghi dấu bởi sự bao dung và cởi mở văn hoá. Tuy nhiên, sự bao dung không bao giờ bị hiểu lầm như là sự lãnh đạm đối với con người và đới với điều thiện hảo cho con người. Sự bao dung đích thật luôn đòi buộc phải có thái độ tôn trọng đối với kẻ khác, đối với con người, một tạo vật đã được Thiên Chúa tạo dựng và được sống trên trần gian này theo chương trình của Thiên Chúa.

Chính để bênh vực cho điều thiện hảo của con người mà Ðức Bênêđitô XVI đã nhấn mạnh đến vài nguyên tắc nền tảng của luân lý kitô giáo. ÐTC đã nói như sau: "Trước hết tôi nhớ đến việc bảo vệ hôn nhân và gia đình, ngày nay đang bị hăm dọa bởi sự thay đổi quan niệm về sự liên hết vợ chồng". Kế đến ÐTC nhắc đến việc bảo vệ sự sống con người, ngay từ lúc được cưu mang. ÐTC đã mạnh mẽ quả quyết rằng việc phá thai không bao giờ được biện minh một cách chính đáng, bởi vì mọi sự sống con người, cả sự sống bị tàn tật, đều có giá trị đối với Thiên Chúa. Từ việc bảo vệ sự sống con người, ÐTC bước sang lãnh vực bảo vệ những người tị nạn, nhất là bảo vệ những người kitô xin tị nạn tại Ðức vì lý do bị bách hại tôn giáo. ÐTC đã lên tiếng yêu cầu Chính Quyền Ðức đừng trục xuất họ, nhưng hãy giúp họ "hội nhập" vào xã hội Ðức, một đất nước mở rộng cho thế giới.

Ðặc biệt đối với vấn đề giáo dục giới trẻ, ÐTC đề nghị việc giảng dạy tôn giáo, cả trong trường hợp được gọi là "việc giảng dạy không thiên về tôn giáo nào" dành cho những người trẻ không thuộc về bất cứ giáo hội hay cộng đoàn tôn giáo nào. ÐTC cho rằng, cả trong trường hợp này, việc giảng dạy không thể và không nên "độc lập" khỏi mọi giá trị. Nhà Trường phải liệu làm sao để những người trẻ - trong trường hợp này --- biết được những truyền thống tinh thần lớn đã từng ghi dấu lịch sử và văn hoá âu châu và hiện vẫn còn tiếp tục soi sáng huớng dẫn Âu Châu.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page