Hồi Giáo tại Liên Bang Nga

bằng lòng chấp nhận những lời giải thích

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những anh chị em Hồi Giáo tại Liên Bang Nga bằng lòng chấp nhận những lời giải thích của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

Tin Moscova (Zenit 22/09/2006) - Thứ Năm, ngày 21 thàng 9 năm 2006, Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscova, đã có sáng kiến đến gặp ngài giáo sĩ hồi giáo Ravil Gainutdin, tại tư dinh của giáo sĩ.

Ngài giáo sĩ hồi giáo Ravil Gainutdin là Chủ Tịch Ban Lãnh Ðạo Tinh Thần của những tín đồ Hồi Giáo miền Nga Âu, và cũng là Chủ Tịch của Hội Ðồng Giáo Sĩ Hồi Giáo tại Liên Bang Nga. Tuy là cuộc gặp gỡ tại tư dinh của Giáo Sĩ Ravil Gainutdin, nhưng cũng có sự tham dự của những giáo sĩ thành viên của Hội Ðồng các Giáo Sĩ Hồi Giáo Liên Bang Nga.

Trước hết, Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrisiewicz, vị lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo tại Liên Bang Nga, đã chúc mừng ngài giáo sĩ Chủ Tịch, và qua ngài, chào chúc tất cả các giáo sĩ Hồi Giáo tại Liên Bang Nga, nhân dịp Tháng Chay Tịnh Ramadan của Hồi Giáo sắp đến. Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz cũng nói lời cám ơn Giáo Sĩ Hồi Giáo Ravil Gainutdin, vì đã chấp nhận có cuộc gặp gỡ, để thảo luận về những vấn đề liên hệ đến tương quan giữa Giáo Hội Công Giáo và Hồi Giáo, và là những vấn đề nảy sinh tiếp sau bài "thuyết trình" của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Ðại Học Regensburg, hôm thứ Ba 12 tháng 9 năm 2006.

Trong cuộc gặp gỡ, diễn ra trong bầu khí thành thật và đầy tình huynh đệ, hai bên đã nhấn mạnh rằng trong những năm qua, càng ngày càng có thêm những mẫu gương về cảm thông và cộng tác giữa người công giáo nga và những tín đồ Hồi giáo; người công giáo và tín đồ hồi giáo tại Liên Bang Nga đã tham dự chung với nhau vào những cuộc họp và những ngày lễ; người công giáo và người hồi giáo tại Nga cùng chia sẻ những lập trường giống nhau về những vấn đề khẩn thiết của thời tân tiến hiện nay, nhất là những vấn đề liên quan đến gia đình và việc bảo vệ sự sống con người.

Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz đã trình bày lập trường chính thức của Giáo Hội Công Giáo và đã nhấn mạnh rằng Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI không bao giờ có ý xúc phạm những tình cảm của người hồi giáo. Và rằng ÐTC chỉ muốn trình bày vài nhận định liên quan đến thái độ của tôn giáo đối với bạo lực, và muốn xác nhận rằng người ta không thể nào lấy lý do tôn giáo để biện minh cho bạo lực.

Theo bài tường thuật của tuần báo công giáo Nga "Svet Evangelia", hai bên đã đồng ý rằng trên lãnh thổ của Liên Bang Nga, cuộc tranh chấp có thể xem như là đã giải quyết xong; hai bên đều khuyến khích những tín hữu của mình hãy cổ võ một cuộc đối thọai ôn hoà và một sự cộng tác, nhắm phục vụ cho lợi ích của quê hương. Hai bên đồng ý rằng: trước những thách thức của thế giới tân tiến hiện nay, tất cả mọi người đều cần đối thọai với nhau cách thành thật, và cần cộng tác với nhau để nhắm đến việc xây dựng một xã hội dựa trên nền tảng của sự tôn trọng lẫn nhau giữa những con nguời khác biệt về tôn giáo và quốc tịch."

Về phần mình, ngài giáo sĩ hồi giáo Ravil Gainutdin đã tuyên bố như sau: "Những giải thích từ phía Giáo Hội Công Giáo đã làm cho tôi được thỏa mãn hoàn toàn".

Phần Ðức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz, ngài cũng đã phát biểu như sau: "Tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta cùng nhau trở thành những chứng nhân của Một Thiên Chúa Duy Nhất, vừa đồng thời liên kết sức mạnh chúng ta lại, để bảo vệ và nâng đỡ sự công bằng xã hội, những giá trị luân lý, hoà bình, sự tự do, theo giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page