Hồng Y Ðoàn

trong Giáo Hội Công Giáo

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Tước vị Hồng Y không phải là một Chức Thánh, mà chỉ là một Tước Vị mà thôi. Dù được vinh thăng Hồng Y, các ngài vẫn là Giám Mục (Hồng Y Giám Mục), Linh Mục (Hồng Y Linh Mục) hay Phó Tế (Hồng Y Phó Tế).

Theo Lịch Sử Giáo Hội, tước hiệu Hồng Y có từ thế kỷ 11 và các Vị Hồng Y Ðều cư ngụ tại Roma mà thôi. Từ năm 1150, các Hồng Y hợp thành Viện Hồng Y hay Hồng Y Ðoàn, có một vị đứng đầu gọi là Hồng Y Niên Trưởng. Vào thế kỷ thứ 12, các Hồng Y cũng được lựa chọn từ ngoài Thành Roma.


- Công Nghị Hồng Y năm 2020:

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm các tân Hồng y cho Giáo triều Roma

Ðức Thánh Cha cử hành Thánh lễ với các tân Hồng y

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ với mười một tân Hồng y

Mười một Hồng y mới viếng thăm Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

Ðức Thánh cha chủ tọa Công nghị phong 13 Hồng y mới

Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Công nghị phong 13 Hồng y

Ðức Thánh Cha Phanxicô và các tân Hồng y thăm Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

Ðơn giản hóa nghi thức phong Hồng y vì đại dịch

Công nghị phong Hồng y trong thời gian đại dịch

Ðức Hồng y tân cử Cantalamessa xin không chịu chức giám mục

Thư Ðức Thánh cha gửi mỗi Hồng y tân cử

Chuẩn bị Công nghị Hồng y thời đại dịch

Hai tiến chức Hồng y Á châu không đến Roma được

Hướng về Công nghị tấn phong 13 Hồng Y mới ngày 28 tháng 11 năm 2020

Tình yêu Thiên Chúa và tha nhân là nền tảng đời sống Kitô hữu

Ðức Thánh Cha công bố tên 13 tân Hồng y

Ðức Thánh cha chọn 13 Hồng y mới

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2019:

Ðức Thánh Cha chủ sự công nghị thăng 13 tân Hồng y Phẩm phục Hồng y màu đỏ có nghĩa gì

Bài giảng của Ðức Thánh Cha trong Công Nghị Tấn Phong 13 vị tân Hồng Y

Cảm nghiệm của một số tân Hồng y

Ðức Thánh Cha công bố danh sách 13 tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha công bố danh sách 13 Tân Hồng Y sẽ được tấn phong ngày 5 tháng 10 năm 2019

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2018:

Ðức Thánh Cha dâng lễ với các tân Hồng Y và tân Tổng Giám Mục chính tòa

Bài giảng của Ðức Thánh Cha trong thánh lễ kính hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô

Bài giảng của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong công nghị phong 14 tân Hồng Y

Bài giảng của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong nghi thức tấn phong 14 tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Công Nghị tấn phong 14 Hồng y mới

Ðức Thánh Cha Phanxicô và 14 Hồng y mới chào thăm Ðức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI

Cả người Hồi giáo cũng vui mừng về việc Giáo hội Công giáo ở Pakistan có Tân Hồng Y

Một số phản ứng của các Hồng y tân cử trước tin được bổ nhiệm

Ðức Thánh Cha công bố danh sách 14 Ðức Hồng Y mới

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2017:

Ðức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Công nghị Hồng y và trao mũ cho 5 tân Hồng y

Ðức Hồng Y Ling của Lào chia sẻ rằng Sự khó nghèo đau khổ và bách hại là sức mạnh của Giáo hội

Ðức Thánh Cha chủ tọa công nghị phong 5 Hồng Y mới

Bài giảng của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong công nghị tấn phong Hồng Y 28 tháng 06 năm 2017

Hồng y đoàn sau Công nghị Hồng y ngày thứ Tư 28 tháng 06 năm 2017

Tiểu sử chính thức của 5 vị Hồng Y được tấn phong ngày thứ Tư 28 tháng 6 năm 2017

Hồng y đầu tiên của vùng Scandinavia

Giáo Hội Lào ngỡ ngàng mình được Ðức Thánh Cha Phanxicô tuyển chọn một tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 5 Hồng Y mới

Ðức Thánh Cha Phanxicô đặt thêm 5 tân hồng y

Ðức Thánh Cha Phanxicô công bố danh sách 5 vị Tân Hồng Y

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2016:

Công nghị tấn phong 17 Hồng Y mới

Những ý kiến đầu tiên của một số Tân Hồng y vừa được bổ nhiệm

Danh sách 17 tân Hồng Y sẽ được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm vào ngày 19 tháng 11 năm 2016

Hồng y đoàn sẽ có thêm 17 tân Hồng y

Cha Ernest Troshani Simoni nạn nhân cộng sản Albani được thăng Hồng y

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2015:

Ðức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ đồng tế với các Tân Hồng Y

Công nghị Hồng y thường lệ với nghi thức trao mũ cho các tân Hồng y

Ðức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 20 Hồng Y và xác định lễ phong 4 hiển thánh

Ðức Tân Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Ðức Thánh Cha tấn phong tại Roma

Công nghị Hồng y ngoại thường ngày thứ hai

Ngày thứ hai của Công nghị ngoại thường Hồng Y đoàn

Khai mạc Công nghị Hồng y ngoại thường

ÐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn họp Công Nghị Hồng Y cùng phái đoàn Việt Nam đã tới Roma

Ðức Thánh Cha Phanxicô khai mạc công nghị Hồng Y

Tân hồng y và tính công giáo của Giáo Hội

Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các tân Hồng y

Ðức Tổng Giám mục Charles Bo Hồng Y đầu tiên của Myanmar

Ðức Thánh Cha công bố danh tính các Tân Hồng y

Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được vinh thăng Hồng Y

Ðức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được chọn làm Hồng Y

ÐTC công bố danh sách 20 Tân Hồng Y sẽ được vinh thăng ngày 14 tháng 2 năm 2015

Ðức Thánh Cha sẽ triệu tập Công nghị Hồng y vào tháng Hai năm 2015

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2014:

Ðức Thánh Cha cử hành Thánh Lễ với 18 Hồng y mới và Hồng y đoàn

Ðức Thánh Cha Phanxicô tấn phong 19 Hồng y mới

Khai mạc công nghị ngoại thường của Hồng y đoàn

Thư của Ðức Thánh Cha gửi các Tân Hồng y sắp được tấn phong

Ðức Thánh Cha công bố danh tính 19 tân Hồng y

ÐTC công bố danh sách 19 Tân Hồng Y sẽ được vinh thăng ngày 22 tháng 2 năm 2014

ÐTC tuyên bố sẽ tấn phong các Hồng Y mới vào ngày 22 tháng 2 năm 2014

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2012:

Ðức Thánh Cha tiếp kiến 6 tân Hồng Y và thân nhân

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ với 6 tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha chủ sự công nghị tấn phong 6 Hồng Y mới

Ðức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 6 Hồng Y mới

ÐTC kêu gọi 22 tân Hồng Y hiệp nhất Giáo hội như hồng ân Chúa ban cho

Ðức Thánh Cha cử hành thánh lễ với các tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha tấn phong 22 Hồng Y mới

Ðức Thánh Cha chủ tọa công nghị Hồng Y ngoại thường

ÐTC sẽ triệu tập hồng y đoàn vào hai ngày 17 và 18 tháng 02 năm 2012

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 22 Hồng Y mới

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2010:

Thánh lễ trao nhẫn cho 24 Tân Hồng Y tại đền thờ Thánh Phêrô

Ðức Thánh Cha tấn phong 24 Hồng Y mới

Công nghị Hồng y năm 2010

Ðức Thánh Cha nhóm họp với 150 Hồng Y

Công nghị Hồng y ngày 19 tháng 11 năm 2010

Nhận định về việc Ðức thánh cha bổ nhiệm một số tân Hồng y

Ðức thánh cha công bố danh tánh của 24 vị tân Hồng y

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm 24 Hồng Y mới

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2007:

Bài Giảng của ÐTC Trong Thánh Lễ Trao Nhẫn Hồng Y 25/11/2007

Tường thuật Thánh Lễ ÐTC cử hành cùng với các tân hồng y

Nhận Ðịnh của Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone về Công Nghị Hồng Y

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành Thánh lễ đồng tế với các tân hồng y

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tấn phong 23 tân Hồng Y

Công Nghị Hồng Y ngày thứ Sáu 23/11/2007 với 143 vị hồng y hiện diện

Tóm lược tiểu sử 23 Tân Hồng Y được ÐTC công bố vào hôm thứ Tư 17/10/2007

ÐTC Biển Ðức 16 tuyên bố triệu tập công nghị bổ nhiệm 23 Hồng Y mới

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2006:

Tường Thuật Buổi Tiếp Kiến ÐTC dành cho quý Tân Hồng Y và quý Thân Nhân

Bài giảng của ÐTC trong Thánh Lễ Ðồng Tế với 15 vị tân Hồng Y ngày 25/03/2006

ÐTC Beneđitô XVI cử hành Thánh Lễ trao Nhẫn Hồng Y cho 15 vị tân Hồng Y

Bài giảng của ÐTC trong dịp Phong tước cho 15 vị Tân Hồng Y ngày 24/03/2006

ÐTC Beneđitô XVI cử hành nghi lễ Phong Tước Hồng Y cho 15 tân Hồng Y

ÐTC triệu tập quý vị Hồng Y để cử hành ngày cầu nguyện và thảo luận

Vài Phản Ứng sau khi Ðức Giám Mục Hồng Kông được vinh thăng Hồng Y

ÐTC triệu tập tất cả các Hồng Y để cùng nhau suy tư và cầu nguyện

ÐTC công bố danh sách 15 vị Tân Hồng Y và triệu tập Công Nghị Hồng Y

 

- Công Nghị Hồng Y năm 2001:

ÐTC triệu tập Hội nghị Hồng Y ngoại lệ vào tháng 5 năm 2001

Dư luận quốc tế chung quanh vị tân HY Việt Nam, Nguyễn Văn Thuận

Báo Newyork Post nhận định: ÐHY Thuận là ứng viên sáng giá cho chức vụ Giáo Hoàng

Cuộc phỏng vấn ÐHY Lubomyr Husar dành cho nhật báo Tương Lai

Cuộc phỏng vấn Ðức TGM Murphy O Conor Tân Hồng Y

Phỏng Vấn Ðức Tân Hồng Y Karl Lehmann, chủ tịch HÐGM Ðức Quốc

Ðức Hồng Y José Alì Lebrún Moratinos qua đời

Các phái đoàn chính thức từ khắp thế giới đến dự lễ tấn phong Hồng Y

Ðiểm báo về Công Nghị Phong Tước Hồng Y ngày 21 và 22/02/2001

ÐTC chủ tọa Công Nghị Hồng Y thiết lập thêm 44 vị Tân Hồng Y

Tường thuật nghi lễ tấn phong Hồng Y ngày 21/2/2001

Thông báo về Thánh Lễ tấn phong Hồng Y mới tại Quảng Trường Phêrô

Những ngạc nhiên trong việc bổ nhiệm các Tân Hồng Y

Ý nghĩa của việc bổ nhiệm Hai Vị Hồng Y từ đã được giữ kín từ năm 1998

Vài bình luận của báo chí về việc tiết lộ hai vị Hồng Y "in pectore" từ năm 1998

Trưa Chúa Nhật 28/1/2001, ÐTC công bố thêm 7 vị Tân Hồng Y

Ðức Thánh Cha tuyên bố thêm danh sách 7 hồng y mới nữa

8 lần bổ nhiệm Hồng Y trong 22 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II

Phản ứng báo chí về việc bổ nhiệm 37 vị Hồng Y mới

Vài hàng giới thiệu 37 vị tân Hồng Y được ÐTC công bố ngày 21/1/2001

Trưa Chúa Nhật 21/1/2001: ÐTC công bố danh sách các Tân Hồng Y

Báo chí tiếp tục bàn luận về việc bổ nhiệm 37 vị Hồng y mới

Chúc Mừng Ðức Tân Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn V Thuận

Danh sách 37 tân chức Hồng Y trong số có Ðức TGM Nguyễn Văn Thuận

Pope John Paul II on Sunday January 21, 2001, named 37 cardinals

 

- Công Nghị Hồng Y năm 1998:

Ðức Hồng Y Paul Shan của Ðài Loan

ÐTC bổ nhiệm thành viên các cơ quan Tòa Thánh

 

- Hồng Y Ðoàn trong Giáo Hội Công Giáo:

Tìm hiểu Hồng Y Ðoàn của Giáo Hội Công Giáo: Các vị Hồng Y là ai

Hồng Y Ðoàn có từ bao giờ, Có bao nhiêu Hồng Y

Nhẫn Hồng Y , biểu hiệu mối giây liên kết

Nghi Lễ Tấn Phong Hồng Y trong Giáo Hội Công Giáo

Ý Nghĩa việc giữ kín tên vị Hồng Y "in pectore"

Tước Vị Hồng Y trong Giáo Hội Công Giáo

Vài con số về Hồng Y Ðoàn trong Giáo Hội Công Giáo


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page