Công nghị Hồng y

ngày 19 tháng 11 năm 2010

 

Công nghị Hồng y ngày 19 tháng 11 năm 2010.

Vatican [AFP 8/11/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI triệu tập công nghị Hồng y vào ngày 19 tháng 11 năm 2010.

Tham dự công nghị sẽ có 203 Hồng y, trong số này sẽ có 24 vị sẽ được Ðức thánh cha tấn phong vào ngày 20 tháng 11 năm 2010.

Ðây là một phiên họp kín qua đó Ðức thánh cha tham khảo ý kiến của Hồng y đoàn về một số vấn đề nghiêm trọng trong sinh hoạt Giáo hội.

Hôm thứ Hai mùng 8 tháng 11 năm 2010, một thông cáo của Tòa thánh loan báo rằng Ðức thánh cha sẽ triệp tập công nghị Hồng y để cùng cầu nguyện và suy tư vào ngày 19 tháng 11 năm 2010. Thông cáo cũng nói rằng một trong những chủ đề của công nghị sắp tới sẽ là "sự đáp ứng của Giáo hội trước các vụ lạm dụng tình dục". Chủ đề này sẽ được Ðức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin giới thiệu.

Ngoài ra, cũng trong công nghị ngoại thường này, Ðức thánh cha sẽ tham khảo ý kiến các vị Hồng y về tự do tôn giáo và phụng vụ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page