Hai tiến chức Hồng y Á châu

không đến Roma được

 

Hai tiến chức Hồng y Á châu không đến Roma được.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cadiz (RVA News 13-11-2020) - Vì đại dịch, hai tiến chức Hồng y Á châu không đến Roma được để tham dự công nghị tấn phong Hồng y mới, do Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự vào thứ Bảy 28 tháng 11 năm 2020.

Ðó là Ðức Hồng y tân cử José Advincula, Tổng giám mục giáo phận Cadiz bên Philippines, và Carnelius Sim, Ðại diện tông tòa Brunei.

Trang mạng Sismografo, truyền đi từ Roma hôm 11 tháng 11 năm 2020, cho biết: các tiến chức Hồng y đã nhận được thông báo của Tòa Thánh, trong đó có nói rằng nếu các vị muốn, thì có thể không đến Roma, và chờ đợi chỉ dẫn mới cho tương lai.

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2020, áp Chúa nhật thứ I Mùa vọng, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự công nghị dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa để trao mũ Hồng y cho 13 tiến chức, trong đó có 6 vị người Ý, và 7 vị còn lại thuộc 7 nước là Hoa Kỳ, Chile, Mêhicô, Brunei, Philippines, Ruanda, và Malta.

Bình thường, trong những trường hợp bị ngăn trở, thì vị Sứ thần hoặc Khâm sứ Tòa Thánh sẽ trao mũ và sắc phong cho các tiến chức.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page