Ðức Thánh Cha Phanxicô và các tân Hồng y

thăm Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô và các tân Hồng y thăm Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Hồng Thủy


Ðức Thánh Cha Phanxicô và các tân Hồng y thăm Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.


Vatican (Vatican News 28-11-2020) - Chiều thứ Bảy 28 tháng 11 năm 2020, sau khi kết thúc Công nghị phong Hồng y tại đền thờ thánh Phê-rô, Ðức Thánh Cha Phanxicô và 11 tân Hồng y đã đến đan viện "Mẹ Giáo hội" để chào thăm Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Thông cáo phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết "trong bầu khí thân thương, từng Hồng y đã chào Ðức nguyên Giáo hoàng và ngài đã bày tỏ niềm vui vì cuộc viếng thăm. Sau khi hát kinh Lạy Nữ Vương, Ðức nguyên giáo hoàng đã ban phép lành cho các Hồng y."

Cuộc viếng thăm kết thúc vào lúc quá 5 giờ chiều.

Theo truyền thống

Việc viếng thăm đan viện Mater Ecclesiae - Mẹ Giáo hội - ở Vatican giờ đã trở thành thông lệ, luôn được lập lại từ Công nghị Hồng y năm 2016. Trong hai Công nghị đầu tiên vào các năm 2014 và 2015, Ðức nguyên Giáo Hoàng đã tham dự nghi lễ tại đền thờ thánh Phê-rô. Năm 2019, khi chào đón các tân Hồng y, Ðức Biển Ðức XVI đã nhắc nhở họ về giá trị của lòng trung thành với Ðức Giáo hoàng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page