Ðức Thánh cha chủ sự

thánh lễ tạ ơn với Hồng y đoàn

 

Ðức Thánh cha chủ sự thánh lễ tạ ơn với Hồng y đoàn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-08-2022) - Lúc 5 giờ 30 chiều thứ Ba, ngày 30 tháng Tám năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ với các hồng y, cũ và mới, nhân dịp các vị kết thúc hai ngày nhóm Công nghị tại Vatican.

Thông thường, ngay sau ngày tấn phong các hồng y mới, Ðức Thánh cha sẽ đồng tế với các vị trong thánh lễ tạ ơn, nhưng lần này, thánh lễ diễn ra sau hai ngày các hồng y nhóm họp, trao đổi với nhau về Tông hiến mới "Praedicate Evangelium", Các con hãy loan báo Tin mừng, về Giáo triều Roma.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có 19 hồng y mới cùng với gần 180 hồng y và bốn Thượng phụ các Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương và hơn 100 linh mục. Tất cả trong phẩm phục màu xanh, và trước sự tham dự của hơn 7,000 tín hữu.

Ðức Thánh cha ngồi ở bên dưới phía trái bàn thờ, và phần cần di chuyển trong thánh lễ, do Ðức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, cử hành.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha diễn giải các bài đọc thánh lễ, nói về sự kinh ngạc của thánh Phaolô, trong thư gửi các tín hữu thành Êphêsô (Ef 1,3-14) trước kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, rồi sự kinh ngạc của các môn đệ trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Phục sinh, như được thuật lại trong Tin mừng theo thánh Matthêu, và Chúa sai các môn đệ đi loan báo Tin mừng (Mt 28,16-20).

Trong bối cảnh này, Ðức Thánh cha đặc biệt mời gọi các hồng y mới và mọi người sống sự kinh ngạc vì những hồng ân của Chúa và nhất là Chúa muốn chúng ta tham dự vào sứ mạng của các tông đồ: "Hãy đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy cho họ mọi điều Thầy đã truyền cho các con" (Mt 28,19-20). Và lời hứa sau cùng của Chúa đổ tràn hy vọng và an ủi: "Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế" (v.20).

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Những lời này của Ðấng Phục Sinh vẫn còn sức mạnh làm rung động con tim chúng ta sau 2.000 năm, không ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên về quyết định khôn lường của Chúa loan báo Tin mừng cho thế giới từ nhóm môn đệ nhỏ bé, những người vẫn chưa hết nghi ngờ, như nhận xét của thánh sử Tin mừng (Xc v.17). Nhưng nhìn cho kỹ, sự ngạc nhiên của chúng ta cũng không khác, chúng ta những người tụ họp nhau ở đây hôm nay, những người mà Chúa lập lại cũng như lời ấy, cùng một sự sai đi!"

Và Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Một thừa tác viên của Giáo hội là người biết ngỡ ngàng kinh ngạc trước ý định của Thiên Chúa và với tinh thần đó, say mê yêu mến Giáo hội, sẵn sàng phục vụ sứ mạng của Hội thánh tại nơi và theo cách thức Chúa Thánh Linh muốn. Giống như chúng ta thấy nơi thánh Phaolô: luôn hăng say tông đồ và quan tâm tới các cộng đoàn, trong tinh thần chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa."

(Rei 30-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page