Chuẩn bị Công nghị Hồng y thời đại dịch

 

Chuẩn bị Công nghị Hồng y thời đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-11-2020) - Trong những ngày này, các vị hữu trách tại Tòa Thánh đang chuẩn bị cho Công nghị phong Hồng y mới, vào thứ Bảy 28 tháng 11 năm 2020.

Ðây là lần đầu tiên một Công nghị phong Hồng y diễn ra giữa đại dịch. Theo báo Il Messaggero, Người Sứ Giả, số ra ngày 13 tháng 11 năm 2020, các vị hữu trách đang cứu xét những thay đổi cần thiết trong việc tiến hành nghi thức, trong sự tôn trọng các biện pháp chống lan lây virus, như giãn cách, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, khử khuẩn mọi vật dụng, thông khí nơi cử hành. Có thể nghi thức hôn chúc bình an và chúc mừng giữa Ðức Thánh cha và vị tân Hồng y, sau khi nhận mũ đỏ và sắc phong, chỉ định nhà thờ hiệu tòa, sẽ được thay thế bằng cử chỉ cúi mình xa xa, hay một dấu hiệu kính trọng.

Tổng cộng có sáu Hồng y người Ý, các vị còn lại thuộc bảy quốc gia, nhưng cho đến nay người ta được biết có hai tiến chức Hồng y người Philippines và Brunei không thể đến Roma để dự công nghị tấn phong.

Một vấn đề nữa là: có nhiều thân nhân, bạn hữu, giáo dân của các tiến chức Hồng y về Roma dự nghi thức tấn phong dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa, rồi cuộc gặp gỡ chúc mừng các tân chức vào chiều thứ Bảy, sau cùng là thánh lễ của các tân Hồng y với Ðức Thánh cha vào Chúa nhật hôm sau, 29 tháng 11 năm 2020, cũng là Chú nhật thứ I Mùa vọng. Các Hồng y người Ý và thân nhân, giáo dân, có thể về Roma không gặp vấn đề lớn, tuy nhiên các phái đoàn giáo phận nguyên quán hoặc thuộc quyền có thể bị bãi bỏ. Còn các vị từ nơi khác phải vượt qua nhiều trở ngại. Phải chờ đợi thêm một thời gian mới có thể biết rõ giải pháp được ban nghi lễ của Ðức Thánh cha đề ra.

(Messaggero 13-11-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page