Vài tâm tình của Vị Cáo Thỉnh Viên

Án Phong Chân Phước và Phong Thánh

cho cha Charles de Foucauld

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài tâm tình của Vị Cáo Thỉnh Viên Án Phong Chân Phước và Phong Thánh cho cha Charles de Foucauld.

Tin Roma (Apic 12/11/2005) - Chúa Nhật 13 tháng 11 năm 2005, Cha Charles de Foucauld được phong chân phước trong Thánh Lễ do Ðức Hồng Y José Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh, chủ tế bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Cùng được tôn phong chân phước với Cha Charles de Foucauld, còn có hai Vị Nữ Tu, sáng lập dòng (như đã loan tin truớc đây).

Vào thời của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thì chính Ðức Thánh Cha là vị chủ phong và chủ tế Thánh Lễ. Nhưng giờ đây, với Ðức Bênêđitô XVI, thì Ðức Thánh Cha không còn là vị chủ phong và chủ tế Thánh Lễ Phong Chân Phước nữa, nhưng ủy quyền cho một vị Hồng Y, hay vị lãnh đạo giáo hội điạ phương tuyên phong, qua việc đọc Tông Sắc của Ðức Thánh Cha phong chân phước cho Vị Ðầy Tớ Chúa.

Phản ứng trước biến cố phong chân phước cho Cha Charles de Foucauld, Vị Cáo Thỉnh Viên Án Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Cha Charles de Foucauld, từ năm 1990 đến nay, là đức cha Maurice Bouvier, đã chia sẻ những tâm tình như sau:

Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh đến điểm này: lễ phong chân phước cho cha Charles de Foucauld đã bị trễ lại khoảng sáu tháng. Ðúng ra, thì Cha Charles de Foucauld đã được tôn phong vào tháng 5 năm 2005. Nhưng cái chết của Ðức Gioan Phaolô II khiến phải dời lại lễ Phong Chân Phước cho Cha từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 11 năm 2005. Thời gian 6 tháng này đã cho phép tôi khám phá một chi tiết rất hay: đó là Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, --- nay là Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI --- trong tập sách của ngài có tựa đề: Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Cha Charles de Foucauld trong Giáo Hội.

Cha Charles de Foucauld đã khám phá Chúa Giêsu trong cuộc sống ẩn dật tại Nazareth, vào giai đọan lịch sử có nhiều học giả đặt nghi vấn về tính cách lịch sử của các sách Phúc Âm. Như thế, Cha Charles de Foucauld đến củng cố cho tính cách lịch sử của các sách Phúc âm, và đồng thời giúp gây ý thức rằng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc nhập thể.

Ngoài ra Cha Charles de Foucauld còn góp phần tích cực cho công cuộc đối thọai liên tôn, bởi vì Cha đã góp phần làm cho mọi người ý thức rằng nhân lọai chỉ là một thân thể. Chỉ có một nhân loại, và không có biên giới ngăn cách nào cả. Tất cả mọi người là anh chị em với nhau. Tình Huynh Ðệ phổ quát là cho tất cả mọi người. Giáo Hội tiếp tục sứ mạng của mình và được trợ giúp, để đề nghị con đường cứu rỗi cho toàn thể nhân lọai.

Vị Cáo Thỉnh Viên của Án phong Chân Phước và Phong Thánh cho Cha Charled de Foucauld còn nói lên hy vọng là Cha Charles sẽ mau được phong thánh, để được tôn kính trong toàn thể Giáo Hội. Ðể được phong thánh, thì cần có một phép lạ mới do lời khẩn cầu của vị chân phước, sau khi đã được phong chân phước. Lẽ khôn ngoan của Giáo Hội buộc phải có một phép lạ sau khi đã được phong chân phước. Và thời gian thông thường tối thiểu để giáo hội nghiên cứu và nhìn nhận một phép lạ, là từ hai đến ba năm. Vậy chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa xác nhận việc tôn phong chân phước cho Cha Charles de Foucauld bằng một phép lạ mới, để Tân Chân Phước Charles de Foucauld sớm được nâng lên bậc Hiển Thánh cho toàn thể giáo hội tôn kính.

Tân chân phước Charles de Foucauld đã bị giết chết năm 1916 như là một ẩn sĩ trong sa mạc. Ngài đã không sáng lập dòng tu nào. Nhưng hiện nay trên thế giới, con đường tu đức của Cha Charles de Foucauld trổ sinh nhiều hoa trái, đặc biệt qua các Chị Tiểu Muội và Các Anh Tiểu Ðệ, và nhiều dòng tu và hội tu thực hiện tinh thần của Cha Charles de Foucauld.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page