Tự Sắc của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

về việc chấp nhận và công bố

sách Toát Yếu Giáo Lý

của Giáo Hội Công Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tự Sắc của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI về việc chấp nhận và công bố sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo.

(Radio Veritas Asia 25/11/2005) - Tự Sắc của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI về việc chấp nhận và công bố sách Toát Yếu Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo được in ngay vào những trang đầu tiên của Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo. Ðọc qua Tự Sắc này, chúng ta nhìn thấy được lịch sử và mục đích của việc sọan và ban hành sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo. Sau đây là nguyên văn bản dịch tiếng Việt Tự Sắc của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI:

 

Kính Gởi quý Chư Huynh Ðáng Kính,

Quý vị Hồng Y, quý Giáo Chủ, quý Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và tất cả mọi thành phần Dân Chúa,

Cách đây 20 năm, đã bắt đầu việc soạn thảo Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, do yêu cầu của Khoá Họp ngoại thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, nhân dịp kỷ niệm 20 năm bế mạc Công Ðồng Chung Vaticanô II.

Tôi cảm tạ Thiên Chúa vô cùng, vì đã ban cho Giáo Hội Sách Giáo Lý, được công bố vào năm 1992, do bởi vị Tiền Nhiệm đáng kính của tôi, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Sự hữu ích to lớn và sự quý giá của món quà Sách Giáo Lý (1992) nói trên, được xác nhận trước hết bởi sự tiếp nhận tích cực và rộng rãi, mà Sách Giáo Lý có được nơi hàng giám mục, những vị đầu tiên mà sách Giáo Lý được gởi đến cho, như là bản quy chiếu an toàn và đích thực cho việc giảng dạy giáo lý công giáo, và cách đặc biệt cho việc biên soạn những sách Giáo Lý cho địa phương dùng. Nhưng cũng được ghi nhận sự tiếp nhận thuận lợi và to lớn dành cho Sách Giáo Lý từ phía tất cả mọi thành phần Dân Chúa, đã có thể biết và đánh giá Sách Giáo Lý, trong hơn 50 thứ tiếng, trong đó Sách Giáo Lý đã được chuyển dịch ra.

Giờ đây, với niềm vui to lớn tôi chấp nhận và công bố sách Toát Yếu của Sách Giáo Lý nói trên. Vào tháng 10 năm 2002, các tham dự viên của Ðại Hội Quốc Tế về Việc Giảng Dạy Giáo Lý đã hết sức mong ước có sách Toát Yếu này, và như thế diễn đạt một đòi hỏi thật phổ biến trong Giáo Hội. Tiếp nhận ước mong nói trên, vị giáo hoàng tiền nhiệm tôi đã quyết định vào tháng 2 năm 2003 chuẩn bị sách Toát Yếu Giáo Lý, bằng cách trao phó công việc biên soạn cho một Ủy Ban thu hẹp gồm các Vị Hồng Y, do chính tôi làm chủ tịch, với sự trợ giúp của vài vị chuyên môn cộng tác với Ủy Ban. Trong thời gian thực hiện công việc soạn thảo, dự án về sách Toát Yếu như vừa nói trên đã được đặt dưới thẩm quyền quyết định của tất cả các vị Hồng Y và của các Vị Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục; với một đa số rộng rãi, các vị Hồng Y và các Vị Chủ Tịch các Hội Ðồng Giám Mục, đã chấp nhận dự án và đánh giá cách thuận lợi.

Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo (2005), mà giờ đây tôi giới thiệu với toàn thể giáo hội phổ quát, là một tổng hợp trung thành và an toàn của Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo (1992). Sách Toát Yếu này tích chứa, một cách rõ ràng, tất cả mọi yếu tố thiết yếu và căn bản của đức tin của giáo hội, để có thể kết thành, theo như mong uớc của vị Tiền Nhiệm tôi, (kết thành) như thể quyển sách "gối đầu giường" (một sách thủ bản) (vademecum), cho phép mọi người, tin hay không tin, tiếp cận, trong một cái nhìn chung, với toàn bộ đức tin công giáo.

Sách Toát Yếu phản ánh Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo cách trung thành trong cơ cấu, trong những điểm nội dung và trong ngôn ngữ; Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo gặp được trong bản tổng hợp này sự trợ giúp và khích lệ để được nhiều người biết và đào sâu hơn.

Với lòng tin tưởng, tôi trao phó Sách Toát Yếu này trước hết cho toàn thể Giáo Hội và cho từng người Kitô cách riêng, ngõ hầu nhờ vào sách Toát Yếu này mỗi người kitô có thể gặp lại được, trong ngàn năm thứ ba này, một sức hăng say mới trong dấn thân đã được canh tân để rao giảng Tin Mừng và giáo dục Ðức Tin; dấn thân này phải là đặc điểm của mỗi cộng đoàn giáo hội và của mọi kẻ tin vào Chúa Kitô, bất luận thuộc về hạng tuổi nào và quốc gia nào.

Xét vì tính cách ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ của nó, sách Toát Yếu Giáo Lý này ngỏ lời với mọi người sống trong một thế giới phân rẽ và sống chịu ảnh hưởng của nhiều sứ điệp khác nhau, nhưng lại muốn biết Con Ðường của Sự Sống, muốn biết sự Thật, được Thiên Chúa trao cho Giáo Hội của Con Một Ngài.

Nhờ đọc phương tiện có uy tín này là sách Toát Yếu Giáo Lý, ước chi mỗi người, --- cách riêng nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria rất thánh, Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ của Giáo Hội, --- biết nhìn nhận và tiếp đón mỗi ngày một hơn vẽ đẹp không bao giờ cạn, tính cách duy nhất và thời sự của Món Quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại: đó là Con Một Ngài, Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là "Ðàng, là sự Thật và là sự Sống" (Gn 14,6).

Ban hành ngày 28 tháng 6 năm 2005,

áp lễ trọng kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô,

năm thứ nhất tôi làm giáo hoàng.

(ấn ký)

Bênêđitô XVI, giáo hoàng

 

(Ðặng Thế Dũng chuyển dịch Việt ngữ)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page