Phái Ðoàn Toà Thánh đến Istanbul

để mừng lễ Thánh Anrê Tông Ðồ

quan thầy của Giáo Hội Chính Thống

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn Toà Thánh Vatican đến Istanbul, thủ đô Thổ Nhỉ Kỳ, để mừng lễ Thánh Anrê Tông Ðồ, quan thầy của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli.

Tin Vatican (Apic 23/11/2005) - Theo thông lệ hằng năm, Phái Ðoàn Toà Thánh Vatican do Ðức Hồng Y Walter Kasper cầm đầu, đến thủ đô Istanbul, Thổ Nhỉ Kỳ, để mừng lễ Thánh Anrê Tông Ðồ, bổn mạng của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli, vào ngày 30 tháng 11 năm 2005.

Ðược biết trước đây, Ðức Bênêđitô đã được Ðức Giáo Chủ Bartolomeo I mời đến Istanbul trong dịp lễ mừng kính thánh Anrê Tông Ðồ năm nay, (30 tháng 11 năm 2005); nhưng Chính quyền Thổ Nhỉ Kỳ đã đề nghị chuyến viếng thăm nên được thực hiện vào năm 2006 mà thôi. Vì thế, cuộc gặp gỡ năm nay (2005) giữa Phái Ðoàn Toà Thánh Vatican và Ðức Giáo Chủ Bartolomeo I, giáo chủ Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli tại Istanbul, được các quan sát viên xem như là một chuẩn bị cho chuyến viếng thăm sắp đến của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Thổ Nhỉ Kỳ vào năm 2006, và cũng để thiết lập một Ủy Ban chuẩn bị cho cuộc đối thọai thần học giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Costantinopoli, sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2005 hoặc vào tháng giêng năm 2006.

Ðược biết, năm vừa qua, trong cuộc họp giữa phái đoàn Toà Thánh với Ủy Ban Thượng Nghị của Giáo Hội chính thống, hai bên đã đồng ý tái lập Ủy Ban Quốc tế Hỗn Hợp Ðối Thọai Thần Học. Ủy Ban Hỗn Hợp nầy là phương thế chính thức để đối thọai giữa Giáo Hội Công giáo và Các Giáo Hội Chính Thống. Ủy Ban đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Ðức cố Thượng Phụ Dimitrios I, giáo chủ giáo hội chính thống Costantinopoli, đồng thiết lập vào năm 1979. Nhưng từ tháng 7 năm 2000, đến nay (11/2005), Ủy Ban Hổn Hợp này không còn họp nhau nữa, vì vấn đề được gọi là "chiêu dụ tín đồ" mà Giáo Hội chính thống tố cáo Giáo Hội công giáo. Tháng 6 năm 2004, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã lên tiếng yêu cầu tái lập Ủy Ban Quốc tế Hỗn Hợp Ðối Thoại Thần Học này. Và hiện nay công việc chuẩn bị và đề nghị các thành phần của Ủy Ban Hỗn Hợp này đang được xúc tiến.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page