Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran

đến thăm Ðài Loan

từ ngày 20 đến 27 tháng 11 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran đến thăm Ðài Loan từ ngày 20 đến 27 tháng 11 năm 2005.

Tin Vatican (Apic 18/11/2005) - Theo nguồn tin của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, (Apic), thì Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, cựu ngoại truởng Toà Thánh và hiện là vị Ðặc Trách Thư Viện và Văn Khố Vatican, sẽ viếng thăm Ðài Loan, từ ngày 20 đến 27 tháng 11 năm 2005.

Lý do chính của chuyến viếng thăm là để nhận Bằng Tiến Sĩ Danh Dự của Ðại Học Công Giáo "Phụ Nhân" tại Taipei, thủ đô Ðài Loan. Trong những ngày lưu lại Ðài Loan, Ðức Hồng Y sẽ viếng thăm các cơ sở của Giáo Hội Công Giáo, và có cuộc gặp gỡ với Tổng Thống Ðài Loan, Ông Trần Thủy Biển (Chen Shuibian).

Tuy nhiên, vì Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran vẫn còn là vị cố vấn cho bộ ngọai giao của Toà Thánh, nên chuyến viếng thăm của ngài tại Ðài Loan đã bị giới quan sát sinh họat của Toà Thánh giải thích như là một cuộc chuẩn bị cho việc Toà Thánh sắp tái thiết lập liên lạc ngoại giao với Bắc Kinh.

Ðược biết Liên Lạc Ngọai Giao giữa Toà Thánh Vatican và Trung Quốc đã bị cắt đứt vào năm 1951; và Bắc Kinh hiện vẫn giữ lập truờng yêu cầu Toà Thánh Vatican cắt đứt liên lạc ngọai giao với Ðài Loan, trước khi mở lại liên lạc ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh.

Hiện nay, Toà Thánh Vatican là một trong số 25 quốc gia trên thế giới, còn giữ liên lạc ngoại giao với Ðài Loan. Và Ðài Loan đã tách khỏi Trung Quốc vào năm 1949 với tên nước là Trung Hoa Dân Quốc khác với Trung Quốc Ðại Lục có tên nước là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page