Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

xem bộ phim về Cuộc Ðời

của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI xem bộ phim về Cuộc Ðời của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tin Roma (Apic 18/11/2005) - Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và hàng ngàn quan khách được mời, đã xem qua bộ phim về Cuộc Ðời của Ðức Cố Giáo Hoàng Giaon Phaolô II, hôm chiều thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 2005, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI.

Bộ Phim do nhà đạo diễn John Ken Harrison, người Canada, thực hiện, nguyên bản dài 3 giờ 30 phút. Nhưng chỉ bản rút ngắn, dài 1 giờ 45 phút được trình chiếu trước hôm chiều thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 2005.

Phim bắt đầu với biến cố mưu sát Ðức Gioan Phaolô II tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày 13 tháng 5 năm 1981. Phần I cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II tại quê hương BaLan thì được mô tả bằng "kỷ thuật phản hồi". Tài Tử chính của bộ phim đóng vai Ðức Gioan Phaolô II trong phần thứ hai cuộc đời của ngài, là tài tử John Voight, người Hoa Kỳ.

Toàn bộ phim, --- trong nguyên bản dài 3 giờ 30 phút, --- sẽ được trình chiếu trên đài Truyền Hình Quốc Gia Italia trong hai ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2005; rồi sau đó, hãng truyền hình CBS của Hoa Kỳ sẽ phổ biến bộ phim trên các kênh của hãng, trong hai ngày 4 và 6 tháng 12 năm 2005.

Lúc kết thúc buổi chiếu phim, ÐTC Bênêđitô XVI đã nói vài lời như sau: "Cuộc xem phim này đã khơi dậy trong tôi -- và tôi cũng nghĩ đến tất cả những ai đã có hồng phúc gặp biết Ðức Gioan Phaolô II, -- tâm tình biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa, vì đã ban cho Giáo Hội và thế giới, một vị giáo hoàng có tầm mức vĩ đại như thế trên bình diện nhân bản và thiêng liêng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page