Ngày Quốc Tế Chống Bạo Hành

đối Với Người Nữ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Quốc Tế Chống Bạo Hành đối Với Người Nữ.

Tin Madrid (Apic 23/11/2005) - Ngày 25 tháng 11 là Ngày Quốc tế chống Bạo Hành đối với người Nữ. Tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đang có cuộc triển lãm những bức ảnh chụp của 18 người phụ nữ nổi tiếng trong các lãnh vực như văn hoá, thể thao, nghệ thuật, báo chí, vì đã ra tay trợ giúp cho các nạn nhân của nạn bạo hành nam giới đối với người nữ.

Theo các quan sát viên, "chủ nghĩa đề cao nam giới" chưa được diệt trừ hẳn tại Tây Ban Nha. Tại đây, hằng năm có khoảng 70 người nữ bị giết chết do bởi chính những kẻ phối ngẫu, hay cựu phối ngẫu của họ. Cách riêng từ đầu năm 2005 cho đến cuối tháng 10 năm 2005, đã có 56 người nữ bị thiệt mạng tại Tây Ban Nha, vì nạn bạo hành.

Bà Stella Jegher, điều hành viên của chiến dịch chống bạo hành đối với người nữ do hội "Amnesty Quốc Tế" tổ chức, đã lên tiếng nhắc lại rằng: "Theo công pháp quốc tế, các quốc gia có bổn phận ngăn cản nạn bạo hành trong gia đình, và làm tất cả những gì có thể trong quyền hạn của họ để phạt những kẻ phạm lỗi và bảo đảm cho những nạn nhân được hưởng sự bảo vệ tương xứng." Nạn bạo hành trong gia đình xúc phạm đến những quyền lợi căn bản, như quyền được sống, quyền giữ toàn vẹn thể lý và tâm lý, và quyền không bị tra tấn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page