Ðức Thánh Cha Beneditô XVI

Tiếp Kiến Những Vị đã trúng

Giải Thưởng Nobel Hoà Bình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneditô XVI Tiếp Kiến Những Vị đã trúng Giải Thưởng Nobel Hoà Bình.

Tin Roma (Apic 22/11/2005) - Theo nguồn tin của hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ (Apic), thì vào lúc kết thúc buổi tiếp kiến chung sáng thư Tư hàng tuần ngày 23 tháng 11 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ gặp những vị đã lãnh giải Nobel về Hoà Bình trong thời gian qua. Các vị này tựu về Roma để tham dự một Hội Nghị đặc biệt, được gọi là "Hội Nghị Thượng Ðỉnh Quốc Tế về Hoà Bình", từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 2005, do Toà Thị Chính Roma đứng ta tổ chức. Liên tiếp từ 6 năm qua, mỗi năm đều có tổ chức một lần Hội Nghị Thượng Ðỉnh Quốc Tế về Hoà Bình.

Có khoảng 20 nhân vật nổi tiếng tham dự, trong đó có những vị được mọi người biết đến như: cựu tổng thống BaLan, Ông Lech Walesa (1983), Cựu Tổng Thống Liên Xô, Ông Mikhail Gorbatchev (1990), Cựu Tổng thống Nam Phi, Ông Federik Willem De Klerk (1993).

Ðược biết, Giải Thưởng Nobel mang lấy tên gọi của người sáng lập ra nó, là nhà bác học Alfred Nobel, người Thụy Ðiển (1833 - 1896). Giải Thưởng Nobel có nhiều ngành khác nhau, như Giải Nobel về Khoa Học, Giải Nobel về Y Khoa, Giải Nobel về Văn Chương, Giải Nobel về Hoà Bình. Và Giải Nobel về Hoà Bình được phát lần đầu tiên vào năm 1901. Giải này đuợc phát riêng cho một cá nhân, hoặc chung cho một tổ chức. Chẳng hạn như Giải Nobel về Hoà Bình năm 2005, đã được phát chung cho một Tổ Chức của Liên Hiên Hiệp Quốc, đó là Tổ Chức Quốc Tế về Năng Lượng Nguyên Tử, hiện do Ông Mohamed El-Baradei làm giám đốc, vì những cố gắng của tổ chức chống lại việc phổ biến những vũ khí nguyên tử.

Ðược biết trong thời gian qua, những tổ chức quốc tế sau đây đã được thưởng Giải Nobel về Hoà Bình: Văn Phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Ðặc Trách Tị Nạn (1981), Chương Trình Quốc Tế chống Mìn Cá Nhân (1997), Hội "Các Bác Sĩ Không Biên Giới" (1999). Ðược biết những đại diện cho các tổ chức quốc tế trúng giải Nobel về Hoà Bình này, cũng có mặt tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh Quốc Tế về Hoà Bình tại Roma, từ ngày 24 đến 26 tháng 11 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page