Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

trưa Chúa Nhật mùng 6/11/2005

ÐTC kêu gọi hãy đọc và suy niệm Kinh Thánh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật mùng 6 tháng 11 năm 2005: ÐTC kêu gọi hãy đọc và suy niệm Kinh Thánh.

(Radio Veritas Asia 14/11/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật mùng 6 tháng 11 năm 2005: ÐTC Bênêđitô XVI đã nói đôi lời huấn đức cùng với dân chúng tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. ÐTC kêu gọi hãy đọc và suy niệm Kinh Thánh. Ðức Thánh Cha nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Ngày 18 tháng 11 năm 1965, Công Ðồng Vaticanô II đã biểu quyết chấp thuận hiến chế tín lý về mạc khải " Dei Verbum" (Lời Chúa); hiến chế nầy là một trong những cột trụ của toàn bộ tòa nhà Công Ðồng. Văn kiện nói về Mạc Khải của Thiên Chúa và sự lưu truyền mạc khải, về sự linh ứng và việc giải thích Kinh Thánh, về tầm quan trọng căn bản của kinh thánh trong đời sống của giáo hội.

Thu nhận những hoa trái của công cuộc canh tân thần học trước đó, Công đồng Vaticanô II đặt Chúa Kitô vào trung tâm, vừa trình bày Chúa như là Ðấng Trung gian và là sự viên mãn của tất cả mạc khải" (số 2).Thật vậy, Chúa Kitô, Ngôi lời nhập thể, đấng đã chết và sống lại, đã hoàn tất công cuộc cứu rỗi, đã thực hiện bằng hành động và lời nói, và đã biểu lộ, cách trọn vẹn, dung mạo và thánh ý của Thiên Chúa Cha, đến độ từ biến cố mạc khải đó cho đến khi ngài trở lại trong vinh quang, sẽ không có mạc khải công khai và mới mẻ nào khác nữa. (số 3).

Các tông đồ và những ai kế vị các ngài, tức các giám mục, là những người gìn giữ sứ điệp mà Chúa Kitô đã trao phó cho giáo hội, ngõ hầu được lưu truyền cách trọn vẹn cho tất cả mọi thế hệ. Kinh Thánh Cựu và Tân Ước và Thánh Truyền tích chứa sứ điệp nầy. Sự thông hiểu về sứ điệp nầy luôn tiến triển trong giáo hội dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Truyền này giúp ta biết được trọn bộ các sách Kinh Thánh và làm cho các sách nầy được hiểu và thực hành cách đúng, sao cho Thiên Chúa, Ðấng xưa đã nói với các tổ phụ và các tiên tri, nay không ngừng nói với Giáo Hội và qua giáo hội mà nói với toàn thế giới. (x.số 5).

Giáo hội không sống nhờ tự sức mình, nhưng nhờ Phúc âm và luôn múc lấy từ Phúc âm định hướng cho đường đi của mình. Hiến chế của Công đồng Vatican II "Dei Verbum" thúc đẩy mạnh mẽ cho việc đánh giá cao Lời Chúa, mà từ đó phát sinh cuộc canh tân sâu xa trong đời sống của cộng đoàn giáo hội, nhất là trong việc giảng huấn, trong việc dạy giáo lý, trong thần học, trong tu đức và trong những tương quan đại kết.

Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Lời Chúa hướng dẫn những kẻ tin đến sự hiểu biết trọn vẹn sự thật (x. Gn 16,13). Giữa biết bao hoa trái của mùa xuân kinh thánh, tôi muốn nhắc đến việc thực hành rất phổ biến ngày xưa về "lectio divina", tức việc đọc và suy niệm Lời Chúa. Thực hành nầy gồm có việc suy niệm trọn vẹn một đoạn kinh thánh, đọc đi đọc lại đoạn này, cách nào đó nghiền ngẫm trong tâm trí đoạn kinh thánh đó, như lời các giáo phụ mô tả, và vắt lấy nước từ đoạn kinh thánh đó, để nuôi sống sự suy niệm và chiêm ngắm và có thể tưới mát trọn cả đời sống cụ thể. Như là điều kiện, việc "lectio divina" đòi buộc tâm và trí con người được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, nghĩa là bởi chính đấng linh ứng Kinh Thánh, và đặt mình trong thái độ "lắng nghe thiêng liêng". Ðây là thái độ nêu gương của Mẹ Maria rất thánh, như được mô tả trong các cảnh vẻ về biến cố Truyền Tin: Ðức Nữ đồng trinh tiếp đón vị truyền tin vừa suy niệm Kinh Thánh; thái độ nầy được mô tả qua bởi chi tiết Mẹ cầm quyển kinh thánh nơi tay, hoặc đặt quyển kinh thánh nơi đầu gối, hoặc trên bàn quỳ. Ðây cũng là hình ảnh của Giáo Hội được Công Ðồng mô tả trong hiến chế về Mạc Khải "Dei Verbum".

Chúng ta hãy cầu nguyện sao cho, giống như Me īMaria, giáo hội trở nên người nữ tì vâng phục Lời Chúa và luôn rao giảng Lời nầy với lòng tín thác mạnh mẽ, ngõ hầu toàn thế giới, nhờ lắng nghe, mà tin vào Lời công bố ơn cứu rỗi; Tin dẫn đến hy vọng; và hy vọng dẫn đến yêu thương.

 

Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trước khi đọc kinh Truyền Tin vào Trưa Chúa Nhật mùng 6 tháng 11 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page