Ðức Hồng Y Angelo Sodano

mừng sinh nhật thứ 78

vào ngày 23 tháng 11 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Angelo Sodano mừng sinh nhật thứ 78 vào ngày 23 tháng 11 năm 2005.

Tin Vatican (Apic 21/11/2005) - Vào ngày 23 tháng 11 năm 2005, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh từ 15 năm qua, và là niên trưởng hồng y đoàn, mừng sinh nhật thứ 78. Với chiều dài thời gian phục vụ tại giáo triều Roma, Ngài là vị Hồng Y có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều về những vấn đề của Toà Thánh, và có nhiều ảnh hưởng.

Ngài sinh năm 1927, tại Asti, miền bắc Italia, thụ phong linh mục ngày 23 tháng 9 năm 1950, sau khi đã tốt nghiệp thần học và giáo luật. Sau thời gian 9 năm làm giáo sư thần học tại Ðại Chủng Viện Asti, giáo phận của ngài, Linh Mục Angelo Sodano được gọi về phục vụ tại Bộ Ngọai Giao Toà Thánh năm 1959, vào thời của Ðức Giáo Hoàng Gioan 23.

Năm 1977, ngài được Ðức Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục và cử làm sứ thần Toà Thánh tại Chile. Lúc đó Tướng Pinochet mới lên nắm quyền cai trị Chile được 4 năm. Trong thời gian dài 10 năm trong chức vụ sứ thần Toà Thánh tại Chile, Ðức Tổng Giám Mục Angelo Sodano đã có nhiều cố gắng để hoà giải những lực luợng đối nghịch, viếng thăm mục vụ tất cả các giáo phận giáo hội công giáo tại Chile. Ðặc biệt nhất là sự đóng góp của ngài cho công cuộc Toà Thánh làm trung gian hoà giải giữa Chile và Argentina năm 1984, và cho việc tổ chức chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Chilê năm 1987.

Năm 1988, Ðức Gioan Phaolô II gọi Ðức Tổng Giám Mục Angelo Sodano về Phủ Quốc Vụ Khanh, chịu trách nhiệm phân bộ liên lạc với các quốc gia, tức Bộ Ngọai Giao của Toà Thánh. Ngày 1 tháng 12 năm 1990, Ðức Tổng Giám Mục Angelo Sodano, đuợc Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, chức vụ quan trọng thứ hai của giáo triều Roma, chỉ sau Ðức Thánh Cha mà thôi. Trong trách vụ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, ngài đã được thăng tước Hồng Y ngày 28 tháng 6 năm 1991. Ðến mức nghỉ hưu 75 tuổi, Ðức Gioan Phaolô II đã lưu nhiệm ngài. Và ngày 21 tháng 4 năm 2005, chỉ 2 ngày sau khi đuợc chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai Toà Roma, Ðức tân giáo hoàng Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm Ðức Hồng Y Sodano làm (tiếp tục) Quốc Vụ Khanh Toà Thánh. Và ngày 30 tháng 4 năm 2005, Ðức Hồng Y Sodano được chọn, --- và được ÐTC chấp thuận ngay, --- làm Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn. Giờ đây, với hạn tuổi 78, và sau 15 năm thi hành trọng trách Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, từ năm 1990 đến nay, Ðức Hồng Y Sôdanô đã sẵn sàng trao trách vụ nầy lại cho vị kế tiếp, mà có tin đồn cho là sắp được Ðức Bênêđitô XVI bổ nhiệm trong tương lai gần đây.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page